Konkurs na Esej Studencki Magna Charta Observatory 2024

Co zmieniłbyś, co zmieniłabyś w swoim doświadczeniu lub środowisku akademickim, aby uczynić je bardziej dostępnym i inkluzywnym? Po sukcesie Konkursu na Eseje Studenckie 2023 Magna Charta Observatory (MCO) zaprasza osoby studiujące na uczelniach na całym świecie do składania esejów w tegorocznej edycji konkursu. Tym razem konkurs jest zachętą do refleksji nad tym, w jaki sposób tworzyć środowisko nauki w szkolnictwie wyższym, by zapewnić różnorodność i inkluzywność w oparciu o zasady równości i sprawiedliwości.

Magna Charta Universitatum jest deklaracją najważniejszych wartości akademickich, stanowiących podstawę misji i działań uczelni na całym świecie. To zobowiązanie do promowania i wspierania wolności akademickiej, autonomii uczelni, związku między nauczaniem a badaniami, odpowiedzialności społecznej i podstawowych wartości szkolnictwa wyższego. Została podpisana po raz pierwszy przez rektorów 388 uczelni w 1988 roku na najstarszym na świecie Uniwersytecie w Bolonii, a następnie odnowiona w 2020 roku celem aktualizacji wyzwań, przed którymi stoją uniwersytety w zmieniającym się świecie.

Konkurs na Esej Studencki MCO 2024

Pytanie przewodnie w Konkursie na Esej Studencki MCO 2024 brzmi: „Co zmieniłbyś / co zmieniłabyś w swoim doświadczeniu związanym ze szkolnictwem wyższym lub w środowisku uczelni, aby uczynić je bardziej włączającym dla wszystkich, którzy mogą z niego skorzystać?”

Spośród uczestników wyłonionych zostanie 5 nagrodzonych osób, które zaprezentują swoje eseje i wezmą udział w dyskusjach na forum międzynarodowym podczas MCO Anniversary 2024. W konkursie mogą brać udział osoby studiujące, które są zarejestrowane na dowolnej uczelni w dowolnym kraju. 

Termin składania wniosków upływa 5 lipca 2024 roku o godzinie 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 sierpnia 2024 roku. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez platformę internetową Konkursu.

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z:

W razie pytań dotyczących procesu składania wniosków, można się kontaktować z organizatorami, wysyłając e-mail na adres magnacharta@unibo.it

Więcej informacji:

 

Magna Charta Universitatum i UniLodz 

Odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek – to wartości spajające społeczność Uniwersytetu Łódzkiego, które stały się podstawą dla strategii naszej uczelni na lata 2021- 2030. Wynikają one ze wspólnych dla całego akademickiego świata wartości podstawowych jak wolność badań, etyczność postępowania, społeczna odpowiedzialność i troska o zrównoważony rozwój, tolerancja, prawo do nauki, działania na rzecz lokalnych społeczności oraz propagowanie zdrowych nawyków i dobrostanu. To właśnie na ich straży stoi Magna Charta Observatory, niezależna organizacja zrzeszająca szkoły wyższe z całego świata. Chronione i promowane przez nią wartości są nam bliskie i chcemy rozwijać się z ich poszanowaniem, dlatego Uniwersytet Łódzki znalazł się wśród sygnatariuszy MCU już w 1988 roku (wśród pierwszych sygnatariuszy był ówczesny rektor UŁ prof. Leszek Wojtczak). 

Grupa kilkunastu osób, w tym rektorzy w uroczystych togach, pozuje do zdjęcia

UniLodz ponownie w Magna Charta – 17 czerwca 2021 roku podczas uroczystej ceremonii nastąpiło symboliczne odnowienie naszego podpisu na deklaracji MCU.

Jednym z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych świata akademickiego w Polsce w 2023 roku była trzydniowa konferencja Magna Charta Observatory (w dniach 23-25 października), której gospodarzem był Uniwersytet Łodzki. Zwieńczyła ją uroczystość podpisania deklaracji Magna Charta Universitatum przez rektorów 36 uczelni polskich i zagranicznych. Foto-relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie Flickr UniLodz
 

Materiał:  Magna Charta Observatory
Redakcja i zdjęcie: Centrum Komunikacji i PR UŁ