Konkurs MWŁ na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2023 roku

Plakat promujący XXIV edycję konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Do dnia 23 czerwca br. trwa nabór wniosków w XXIV edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2022 roku:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego
  • rozprawy doktorskie
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2023 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

  • składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy);
  • w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydawanego przez uczelnię/podmiot doktoryzujący). 

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: https://t.ly/V-LN