Konkurs Marszałka na najlepsze prace związane z woj. łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił XXIV edycję Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Nabór wniosków trwa do 23 czerwca 2023 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2022 roku, tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. 

Mogą być to: 

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego; 
  • rozprawy doktorskie; 
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie. 

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2023 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł. 

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Regulamin Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 2023 r.

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie nagrody (kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni, dyrektor lub wicedyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego)

Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie nagrody (z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje samodzielnie autor rozprawy lub pracy)

Materiał: Portal Łodzkie.pl
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR