Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF – Swiss National Science Foundation) ogłosiła nabór wniosków w konkursie MAPS (Multilateral Academic Projects). Wnioski przyjmowane są do 1 lipca 2024 roku.

W ramach programu MAPS można realizować wspólne projekty badawcze obejmujące zespół ze Szwajcarii (lider) oraz od 2 do 5 zespołów z krajów uczestniczących w programie (tj.: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Rumunia).

Projekty badawcze można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a maksymalna kwota finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350,000 CHF na okres czterech lat.

Środki finansowe można przeznaczyć m. in. na wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego i osób zaangażowanych na stanowiskach pomocniczych, a także na wyjazdy służbowe, organizację konferencji i seminariów, usługi obce, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, materiałów i drobnego sprzętu.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać doświadczony naukowiec, który uzyskał stopień doktora co najmniej 4 lata przed upływem terminu składania wniosków i posiada kompetencje do kierowania zespołem. Kierownik projektu musi być zatrudniony w instytucji, w której realizowany jest projekt, przez cały na okres realizacji projektu.

Wniosek do SNSF składa partner szwajcarski za pośrednictwem elektronicznego systemu mySNF. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku. Szczegóły dotyczące strony merytorycznej i finansowej polskiej części projektu wypełnia kierownik zespołu szwajcarskiego w porozumieniu z polskimi partnerami.

Więcej informacji o konkursie na stronach:

NCN:  Otwarcie konkursu MAPS na wielostronne projekty badawcze

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy: Ponad 5 mln franków z Funduszy Szwajcarskich dla naukowców na badania podstawowe

SNSF: Ogłoszenie MAPS – Multilateral Academic Projects - call - tu udostępniono linki do regulaminu konkursu (call document), platformy do wyszukiwania partnerów oraz rejestracji na webinar informacyjny.

Webinar dla naukowców zainteresowanych aplikowaniem do konkursu MAPS odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 14:00.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Narodowego Centrum Nauki: Barbara Świątkowska, email barbara.swiatkowska@ncn.gov.pl, tel. 532 081 728.