Konkurs: Kultura Miasta Regeneracyjnego

Łódzkie Partnerstwo Akademickie zaprasza osoby studiujące i doktoryzujące się do udziału w Konkursie na prezentację w ramach Międzynarodowego Kongresu „Kultura Miasta Regeneracyjnego”. To szansa na zaprezentowanie swojej aktywności naukowej pośród ponad 100 przedstawicieli świata kultury z Polski i Europy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 maja br. w EC1 Łódź.

Łódzkie Partnerstwo Akademickie wspiera międzynarodową konferencję „Kultura Miasta Regeneracyjnego” organizowaną przez Open Eyes Economy Summit oraz Urząd Miasta Łodzi. 

Nagrodą w konkursie jest możliwość aktywnego udziału w konferencji i podzielenia się swoją działalnością, badaniami bądź pomysłem na rozwój kulturalny miasta Łodzi.

Przyjmowane są następujące rodzaje zgłoszeń:

  • prezentacja ustna (max. 10 minut)
  • film (max. 10 minut)
  • poster A1.

W konkursie mogą brać udział studentki/studenci i doktorantki/doktoranci łódzkich uczelni. Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne lub grupowe. Grupa może być związana z organizacją lub kołem naukowym bądź zostać zawiązana nieformalnie na potrzeby konkursu.

Wystarczy przesłać zgłoszenie przez formularz.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia br. Informację o wyniku konkursu wraz z zaproszeniami na Kongres przesłane zostaną do 26 kwietnia br

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy

Regulamin dostępny jest na stronie Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego

 

 

Łódzkie Partnerstwo Akademickie 

Łódzkie Partnerstwo Akademickie zostało zawiązane 29 listopada 2022 roku przez rektorów największych łódzkich uczelni:

Każda z uczelni ze swoją wyjątkową historią i potencjałem jest równorzędnym podmiotem tej współpracy, zachowując swoją odrębność i unikatowość. Partnerska współpraca obejmuje najważniejsze misje naszych uczelni: działalność naukową i artystyczną, kształcenie oraz relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, potęgując możliwości rozwoju każdego z partnerów i integrację środowiska akademickiego. Podstawą współpracy jest solidarność, tolerancja, zaangażowanie i szacunek wśród pracowników, doktorantów i studentów łódzkiej społeczności akademickiej. 

 

Materiał: Łódzkie Porozumienie Akademickie
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ