Konkurs FNP na polsko-ukraińskie projekty naukowe

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła czwarty konkurs w Programie „DLA UKRAINY” na polsko-ukraińskie projekty naukowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Wnioski można składać do 3 czerwca 2024r.

Zgłaszane w konkursie projekty naukowe powinny dotyczyć istotnych dla obu krajów tematów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Czas trwania projektu to 12 miesięcy.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Zgodnie z regulaminem programu, wniosek składany do udziału w konkursie jest autorstwa dwojga osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przy czym:

  • każda z w.w. osób uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku (liczy się data roczna), 
  • w dniu składania wniosku jedna osoba jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w instytucji prowadzącej badania naukowe w Polsce,
  • druga osoba, niezależnie od narodowości, jest obecnie pracownikiem naukowym w instytucji prowadzącej badania naukowe w Ukrainie oraz przebywa stale i będzie przebywać w trakcie realizacji projektu na terytorium Ukrainy.

Wniosek w imieniu obojga naukowców składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt.

Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268.800 zł (po 134.400 zł na każdego z wnioskodawców) i obejmuje wynagrodzenia wnioskodawców oraz ryczałt na pozostałe koszty prowadzenia badań. Dodatkowo w tegorocznym konkursie można wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby (doktoranta / doktorantki), która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Szczegółowe informacje o programie, w tym wymogi dotyczące wniosków konkursowych, kryteria konkursowe oraz kwestie finansowania projektów znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie.

Pozostałe informacje oraz dokumentacja dostępne są na stronie FNP:

Rusza czwarty konkurs w programie DLA UKRAINY (o aktualnym konkursie)

Program dla Ukrainy (informacje o programie, poprzednich edycjach, pliki do pobrania)