Konieczność ponownego głosowania studentów w wyborach uzupełniających do Rad Wydziałów UŁ

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów podjęła uchwałę w sprawie unieważnienia wszystkich głosowań przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2023 r. w grupie studentów w wyborach uzupełniających do Rad Wydziałów UŁ w związku z wadą techniczną ujawnioną w trakcie głosowania.

UKWSS UŁ przyjęła terminarz przeprowadzenia ponownych głosowań w wyborach uzupełniających do Rad Wydziałów UŁ. Wybory przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - modułu wyborów systemu USOSweb. 

Głosowania dla wszystkich Wydziałów UŁ odbędą się w dniu 8 stycznia 2024 r. w godzinach od 8:00 do 18:00.

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UŁ w rzeczonej sprawie.