Konferencja naukowa - BRZEZINY. Dziedzictwo kulturowe miasta i regionu

   Muzeum Regionalne w Brzezinach

     Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na konferencję naukową

 

BRZEZINY. Dziedzictwo kulturowe miasta i regionu. Archeologia – historia – architektura – sztuka , która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 roku w murach klasztoru o.o. Reformatorów w Brzezinach.

Konferencję objęli Honorowym Patronatem:

  • Burmistrzyni Miasta Brzeziny - Ilona Skipor
  • Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego (Uniwersytet Łódzki) - Prof. dr hab. Maciej Kokoszko

                                  

Program konferencji

10.00 – otwarcie konferencji i i powitanie uczestników przez: Burmistrzynię Ilonę Skipor organizatorów dyrektora Muzeum Pawła Zybałę, dr Lubomirę Tyszler, o. Benedykta Kordulę

Sobota, 22 kwietnia 2023

Sesja I (10.30-12.00)

Dr Łukasz Ćwikła (Uniwersytet Łódzki), Dorota z Melsztyńskich Lasocka herbu Leliwa i jej związki z Brzezinami/ Dorota Lasocka née Melsztyńska and her connections with Brzeziny

Dr Zbigniew Lechowicz (Łódź), Nieprzemijający romantyzm badań archeologicznych. Osada Krakówek w Brzezinach według Henryka Wiklaka i aktualnych interpretacji / The everlasting romanticism of archaeological research. Settlement „Krakówek” in Brzeziny

Mgr Agnieszka Dziubanowska, mgr Łukasz Sroka, mgr Maciej Wojtasik (Łódź), Czy skarb oznacza bogactwo? Znaleziska monetarne z badań archeologicznych „Osady Krakówek” w Brzezinach w 2017 roku/ Does hoard always mean richness? Monetary finds from the archaeological excavations of "Osada Krakówek" in 2017

Dr Lubomira Tyszler (Uniwersytet Łódzki, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe), Henryk Wiklak archeolog, muzealnik, inspektor ochrony zabytków i jego zasługi dla nauki/ Henryk Wiklak, a archaeologist, museologist, provincial inspector of monuments and his merits for science

Dyskusja

Przerwa kawowa

Sesja II (12.00-13.15)

Mgr Wiktoria Długoszewska, dr hab. prof. UŁ Janusz Pietrzak, dr Tomasz Stolarczyk (Uniwersytet Łódzki), Klasztor i kościół reformatów w Brzezinach - dzieje i architektura / The Reformati Monastery and Church in Brzeziny - History and Architecture

Dr Tomasz Stolarczyk (Uniwersytet Łódzki, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe), Klasztor i kościół reformatów w Brzezinach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy wyposażenia/ The monastery and the church of the reformers in Brzeziny in the light of the eighteenth-century inventory books of furnishings

Dr Violetta Wiernicka (Łódź), Prawosławna mniejszość Brzezin i jej cerkiew/ Orthodox Minority in Brzeziny and its Church

Dyskusja

Przerwa kawowa

Sesja III (13.15-14.30)

Mgr Bogusława Tyralska, mgr Paweł Zybała (Muzeum w Brzezinach), Pałacyk Kleibera. Restauracja budynku muzealnego (realizacja projektu)/ Kleiber's palace. Restoration of the museum building (project implementation)

Dr Anna Nierychlewska (Łódź, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe), Tajemnice kościoła p.w. św. Doroty w Łodzi - Mileszkach w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2021 roku/ Secrets of the Church of st. Dorothy in Łódź - Mileszki in the light of the archaeological research conducted in 2021 

Mgr Marcin Budynek (Łódź), 160 rocznica Powstania Styczniowego. Bitwa pod Wolą Cyrusową / The 160th anniversary of the January Uprising. Battle of Cyrusowa Wola

Dyskusja

Dyskusja końcowa i podsumowanie obrad

Przerwa obiadowa

Sesja IV (15.00-16.00)

Zwiedzanie klasztoru i kościoła reformatów w Brzezinach /z gwardianem o. Benedyktem