Konferencja naukowa: Zachodni kolonializm i jego współczesne konsekwencje, w kontekście dokonań Stefana Szolc-Rogozińskiego.  

Miejsce wydarzenia: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 65, 90-131 Łódź
Czas: 24 października 2023 (wtorek) 09:45 - 14:30

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Zachodni kolonializm i jego współczesne konsekwencje, w kontekście dokonań Stefana Szolc-Rogozińskiego". Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Poster promujący wydarzenie pt. Zachodni kolonializm i jego współczesne konsekwencje, w kontekście dokonań Stefana Szolc-Rogozińskiego

Konferencja jest wynikiem działań́ związanych ze sprowadzeniem do Polski w kwietniu 2023 r. prochów podróżnika i badacza Kamerunu Stefana Szolc-Rogozińskiego (1861-1896). W kontekście tej postaci zostaną też zaprezentowane rozmaite strategie koloniale przedsiębrane przez Europejczyków w Afryce Subsaharyjskiej począwszy od okresu nowożytnego po dzień obecny. Przeciwwagą dla europocentrycznego punktu widzenia będzie prezentacja afrykańskiego punktu widzenia dla kolonializmu i neokolonialnych praktyk.  

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w auli im. Iji de Lazari- Pawłowskiej (ul. Lindleya 3/5) w dniu 24.10.2023 r. w godzinach od 9.45 do 14.30 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams. (Link do spotkania)

Konferencja naukowa współorganizowana jest w Katedrze Malarstwa i Rzeźby Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu Fundacji Drzewo Życia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kierownik naukowy konferencji: prof. Aneta Pawłowska 

Sekretarz: mgr Dariusz Skonieczko 

Program konferencji

9:45 - Powitanie gości i prelegentów 

1. Panel 

 • Prof. John Mugubi (Kenyatta University) wykład w języku angielskim – Język suahili jako medium łączące społeczności Afryki Wschodniej (wybrane analizy filmowe). (30 minut)  
 • Prof. Robert Piętek (Uniwersytet w Siedlcach) wykład w języku angielskim: Kongo w epoce nowożytnej. (15 minut)  
 • Prof. Aneta Pawłowska (UŁ) wykład w języku angielskim: „Brzemię białego człowieka”. Od kolonializmu do postkolonializmu w perspektywie sztuk. (15 minut)  

Dyskusja i przerwa kawowa (30 minut) 

 2. Panel  (11:30)  

 • mgr Bogusław Franczyk (UW) - Kolonialne budowle w epoce Scholc-Rogozińskiego na zachodnim wybrzeżu Afryki. Baza wyprawy Rogozińskiego na Mondoleh. (15 minut)  
 • dr Paweł Oziębło (Łuków) – Handel kolonialny przez pryzmat plantacji Stefana Rogozińskiego na Fernando Poo. (15 minut)  
 • dr Daria Rutkowska (UŁ) - Renowacja grobowca rodziny SSR i ewentualnych pozostałości w Kaliszu. (15 minut)  

3 Panel  (12:45 )

 • Film o wyprawie do Kamerunu szlakiem Rogozińskiego (60 min) – wprowadzenie twórcy filmu mgra Dariusza Skonieczko (UŁ/Muzeum Etnograficzne w Warszawie) 

14:15  - Zakończenie konferencji  

Informacje: Instytut Historii Sztuki UŁ

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 65, 90-131 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 24 października 2023 (wtorek) 09:45 - 14:30

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB