Kończy się nabór do 1. edycji Łódzkiej Akademii Młodych Liderów

Akademia skierowana jest do młodych osób aktywnie zaangażowanych w życie w swoich szkołach, w życie społeczne, a czasem robiące już pierwsze kroki w polityce. Program ma na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu realizując wspólne projekty. Nabór trwa tylko do 20 kwietnia.

Łódzka Akademia Młodych Liderów zaprasza osoby, które chcą:

 • współtworzyć przyszłość miasta,
 • nawiązać współpracę z decydentami,
 • poznać narzędzia i mechanizmy partycypacji młodych w Łodzi,
 • nauczyć się jak skutecznie realizować zamierzenia,
 • wzmocnić swoją pozycję lidera,
 • poznać inne, aktywne osoby.

Program skierowany jest do studentów pierwszych lat łódzkich uczelni wyższych:

 • aktywnie działających na rzecz/ na terenie Łodzi,
 • określającym się jako działacz/ka społeczny lub aktywista/ka,
 • posiadającym doświadczenie liderskie np. w Młodzieżowej Radzie, samorządzie uczniowskim/studenckim, współpracującym z łódzkimi organizacjami pozarządowymi lub ruchu obywatelskim, wolontariuszy, którzy:
 • chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa, komunikacji i współpracy z samorządem,
 • mają poczucie wpływu na rozwój swojej uczelni, miasta, środowiska lub NGO i chcą ten wpływ poszerzać,
 • chcą zdobyć wiedzę o mieście, o możliwościach jakie ono daje i jego potrzebach,
 • chcą pogłębić wiedzę na temat wyzwań klimatycznych w kontekście Łodzi oraz nowych trendów rozwoju miast,
 • stawiają na rozwój własny oraz chcą świadomie i skutecznie uczestniczyć w kształtowaniu miasta.

W ramach udziału w Akademii weźmiecie udział w:

 • Pierwszym szkoleniu stacjonarnym: Trening liderski (19-21 maja, wydarzenie stacjonarne, wyjazdowe, w ośrodku w okolicach Łodzi);
 • Dwóch spacerach badawczych w Łodzi przygotowanych przez obecnych liderów miasta (w pierwszym tygodniu lipca, spacer 2h + 3h warsztat);
 • Dwóch spotkaniach warsztatowych z udziałem ekspertów (2x 3h, stacjonarnie w Łodzi);
 • Drugim szkoleniu stacjonarnym: Liderzy zmian w mieście (29-30 września, wydarzenie stacjonarne, w Łodzi);
 • Hackhathonie – sesji dotyczącej rozwiązywania problemów Łodzi (18.10, wydarzenie całodzienne);
 • Konferencji podsumowującej (18.10, wydarzenie całodzienne).

Zakres merytoryczny programu:

 • Trening przywództwa i umiejętności liderskich;
 • Współpraca między liderami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi Łodzi;
 • Zrównoważony rozwój Łodzi;
 • Rewitalizacje i reindustrializacje;
 • Przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu;
 • Łódzkie tereny zielone;
 • Rezyliencja i odporność miasta.

Białe schematyczne grafiki, symbolizujące różne elementy funkcjonowania w mieści, jak biurowiec tramwaj, ławka w parku, fabryka, ludzie, samochód, rowere, człowiek na hulajnodze, połączone żółtymi kreskami, symbolizującymi sieć powiązań; umieszczone na różowym tle. U góry logo Akademii Młodych Literów na dole logotypy organizatorów Fundacja Veolia i Szkoła Liderów

Aby wziąć udział w Programie należy przejść dwuetapową rekrutację.

Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem TU LINK. Czas na wypełnienie formularza do 20.04.

Wybrane osoby otrzymają do 21.04 zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do Akademii. Rozmowy rekrutacyjne odbywają się zdalnie w dniach 24-28.04. W rozmowach z osobą kandydującą biorą udział przedstawicielki Fundacji Szkoła Liderów i przedstawiciele Fundacji VEOLIA.

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna na stronie www w dniu 04.05.2023.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do udziału w 1. edycji Łódzkiej Akademii Młodych Liderów:

Udział w Akademii jest całkowicie bezpłatny

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Kontakt: Eliza Bujalska eliza.bujalska@szkola-liderow.pl

 

Projekt realizują Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów.

Materiał źródłowy: Fundacja Szkoła Liderów

Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.