Komunikat WKW w sprawie listy kandydatów do Senatu UŁ i Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza listy kandydatów do Senatu UŁ w grupie profesorów tytularnych, profesorów uczelni oraz osób posiadających stopień doktora habilitowanego a także w grupie pozostałych pracowników naukowych oraz listy kandydatów do Rady Wydziału kadencji 2024-2028 w grupie pozostałych pracowników naukowych. 

Listy kandydatów do Senatu znajdują się odpowiednio w załącznikach do Uchwał WKW nr 8 i 9 z dnia 12.04.2024. Lista kandydatów do Rady Wydziału znajduje się w załączniku do Uchwały WKW nr 10 z dnia 12.04.2024

Przypominamy Państwu, że stosowne głosowania odbędą się:

  • do Senatu UŁ w grupie profesorów tytularnych, profesorów uczelni oraz osób posiadających stopień doktora habilitowanego w najbliższy czwartek tj. 18.04 w sali obrad Rady Wydziału, w godzinach 10.00-12.00
  • do Senatu UŁ w grupie pozostałych pracowników naukowych w najbliższy czwartek tj. 18.04 w sali obrad Rady Wydziału, w godzinach 13.00-15.00
  • do Rady Wydziału kadencji 2024-2028 w grupie pozostałych pracowników naukowych w najbliższy czwartek tj. 18.04 w sali obrad Rady Wydziału, w godzinach 13.00-15.00

WKW przypomina, że obowiązują identyczne zasady jak w wyborach elektorów. O wyborach do Rady Wydziału kadencji 2024-2028 w grupie pracowników administracyjnych WKW poinformuje w odrębnym komunikacie.

Uchwały WKW.