Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin posiedzenia w marcu

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 15 marca 2024 r. Termin nadsyłania wniosków mija 8 marca. Wnioski złożone po tym terminie będą kierowane na kolejne zaplanowane posiedzenie.

Formularz wniosku wraz z załącznikiem należy pobrać z zakładki Etyka badań na stronie uczelni, wypełnić, zebrać odpowiednie podpisy, zeskanować oraz przesłać na adres: komisja.etyka@uni.lodz.pl

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie.

Etyka badań na UŁ

Kontakt:

Małgorzata Mstowska
sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
T: 42/ 635 40 14
E-mail: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl

Materiał: Biuro Rektora UŁ