Kolejne różowe skrzyneczki na UŁ

W kwietniu 4 różowe skrzyneczki zamontowane zostały w domach studenckich i 2 w budynkach Rektoratu. Powiększyły one bazę punktów na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, w których znaleźć można bezpłatne środki higieniczne na czas menstruacji. Jest ich obecnie prawie 40, a w najbliższym czasie planowane są kolejne. Jest to wyraz wsparcia oraz troski o dobrostan osób studiujących, doktoryzujących się i pracujących na uczelni. Zachęcamy do korzystania, jak również do dzielenia się środkami higieny.

Społeczność UŁ przyłącza się do walki z wykluczeniem menstruacyjnym. 

Pierwsza różowa skrzyneczka na UŁ została zamontowana w Bibliotece UŁ w sierpniu 2022 r. Od tego czasu, kolejne punkty z bezpłatnymi środkami higieny osobistej, pojawiały się na wydziałach UŁ. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym znaleźć można aż 24 skrzyneczki. To efekt dwóch projektów - socjalnego, zrealizowanego podczas zajęć przez studentki drugiego roku pracy socjalnej, oraz zwycięskiego projektu pracowniczego złożonego w wydziałowym Budżecie Obywatelskim.  
W kwietniu tego roku skrzyneczki zawisły w damskich toaletach w 4 akademikach na osiedlu studenckim oraz po 1 w obu budynkach Rektoratu. Zostały zamontowane na odpowiedniej wysokości, aby miały do nich dostęp osoby z niepełnosprawnością ruchową.  
Wszystkie osoby w potrzebie mogą znaleźć w skrzyneczkach podpaski i tampony. Dostęp do produktów higienicznych jest ważny dla komfortu osób, które nie mają przy sobie środków higienicznych, a także dla tych, które nie mogą sobie pozwolić na ich zakup.

Z badań wynika, że tzw. ubóstwo menstruacyjne może dotyczyć co piątej kobiety w Polsce. Kobiety i dziewczęta dotknięte biedą nie mogą sobie pozwolić m.in. na comiesięczny zakup środków higienicznych związanych z menstruacją. W sytuacji wyboru, czy mają kupić jedzenie dla rodziny, czy środki higieny osobistej, często muszą rezygnować z zakupu tych drugich, co wydaje się być cywilizacyjnym standardem w XXI wieku. 

Te informacje przedstawiła dr Izabela Desperak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w materiale, który opublikowaliśmy w 2022 r. Dane te są niestety wciąż aktualne. 

Wspólna sprawa - weź i podziel się 

Różowe skrzyneczki są wsparciem w sytuacji kryzysowej. Aby spełniały swoją funkcję, ważne jest ich bieżące uzupełnianie. Zachęcamy społeczność UŁ do dzielenia się środkami ochrony osobistej. W myśl zasady organizatorów akcji: weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar! Dzięki temu wspólnie będziemy wspierać osoby w potrzebie. 

Baza różowych skrzyneczek na UŁ: 

 • Biblioteka UŁ 
 • Rektorat (Rektorat I – toaleta przy Sali Senatu; Rektora II – toaleta na poziomie 0) 
 • III DS ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 (hol na parterze) 
 • V DS ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 5 (toaleta ogólnodostępna na parterze) 
 • X DS ul. Lumumby 12 (hol na parterze) 
 • XI DS ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11 (hol na parterze) 
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (24 skrzyneczki) 
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2gie piętro) 
 • Wydział Prawa i Administracji (4te piętro, beczka B) 
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (3 skrzyneczki: 1. budynek przy ul. Składowej 43, parter; 2. budynek przy ul Lindleya 3, parter; 3. toaleta damska, ul. Lindleya 5a, przy Auli Michowicza) 
 • Wydział Zarządzania (1sze piętro, naprzeciwko sali 109) 

Wkrótce kolejne różowe skrzyneczki pojawią się na Wydziale Filologicznym. Plany przystąpienia do akcji zapowiedział także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. 

Organizatorem ogólnopolskiej akcji jest Fundacja Różowa Skrzyneczka, która walczy z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym. Zabiega o powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. Od 2019 roku, w porozumieniu i współpracy z lokalnymi działaczkami i działaczami, w całej Polsce wieszane są różowe skrzyneczki wypełnione podpaskami i tamponami. Jest ich już ponad 10 tysięcy. Punkty, w których znaleźć można bezpłatne środki higieny osobistej, oznaczone są na mapie.

Materiał: Centrum Komunikacji i PR