Jak odczytywać monety Imperium Romanum?

Seminarium KP IAUŁ

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)

Jak odczytywać monety Imperium Romanum?

15 XI 2023 r., godz. 10.00, s. 1.C IA UŁ

Denar pośmiertny Faustyny II (RIC 753)
Tetradrachma Filipa II (Prieur 392)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr. hab. Bartosza Awianowicza, prof. UMK (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. „Jak odczytywać monety Imperium Romanum?”, które odbędzie się w środę 15 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii UŁ.

Do udziału w seminarium w szczególności zachęcamy naszych studentów.

Wykład będzie poświęcony odczytywaniu legend na monetach rzymskich od okresu późnej republiki po późne cesarstwo (IV–V w.) z uwzględnieniem specyfiki głównie greckojęzycznego mennictwa prowincjonalnego, które rozwijało się zwłaszcza od I do III w.