IX konferencja Oblicza Wojny 2024

Już po raz dziewiąty zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu OBLICZA WOJNY, podczas której podejmiemy temat Wojna – postęp czy stagnacja?

Przypominamy, że jeszcze do 15 kwietnia można zgłaszać swój udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza Wojny”, pt. Wojna – progres, czy stagnacja? Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji uczestników na stronie: https://www.obliczawojny.uni.lodz.pl/


Zapraszamy
Komitet organizacyjny


Proponowane płaszczyzny badawcze

  • wojsko
  • nauka i technika
  • gospodarka
  • medycyna
  • biografistyka
  • społeczeństwo
  • kultura
  • polityka i ideologia
  • środowisko naturalne

Wojny towarzyszą człowiekowi od zawsze i są wpisane w rozwój cywilizacji ze wszystkimi towarzyszącymi im konsekwencjami. Bez względu na to, z jakim typem konfliktów mamy do czynienia, niezależnie od epoki i warunków społeczno-politycznych, zawsze niosą one skutki, z reguły te negatywne – zniszczenia we wszelkich sferach życia ludzkiego oraz zahamowanie rozwoju. Jednak wojny są również czynnikiem, który motywuje do rozwoju badań, techniki, inwestycji w infrastrukturę i wielu innych działań. Wytworzone na rzecz wojska technologie znajdują też często zastosowanie w obszarach pozamilitarnych. Wojny wpływały na losy poszczególnych ludzi, jednym łamiąc życie, innym – stwarzają możliwości rozwoju i kariery. Naszym zamierzeniem jest wskazanie podczas obrad wpływu konfliktów na różne dziedziny oraz sprowokowanie do dyskusji na temat: Wojna – postęp czy stagnacja?