Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris” | Call For Papers

NARODZINY I ŚMIERĆ DEMOKRACJI - CFP

Osoby redagujące:

  • Język numeru: j. angielski
  • Termin nadsyłania abstraktów: 15 maja 2024 r.
  • Termin nadsyłania artykułów: 15 lipca 2024 r.
  • Planowana data publikacji: zima 2024 r.

 

Wiele mówi się o współczesnym kryzysie demokracji przytaczając m.in. wzrost nastrojów populistycznych, poszerzenie nierówności ekonomicznej i rosnące koszty życia, wzrost polaryzacji i nasilenie wojen kulturowych. Jako szczególnie istotne jawią się tu analizy w ramach studiów postkolonialnych/postzależnościowych, z perspektyw feministycznych czy queerowych. Czy biorąc więc pod uwagę wielość dyskursów i ich zasięg można uznać ten temat za wyczerpany?

W 40. rocznicę śmierci Michela Foucaulta chcemy ponowić jego wezwanie, byśmy przemyśleli na nowo własne praktyki, stawiając problem ich formy i sensu w społeczeństwie takim jak nasze. W duchu tej myśli sugerujemy, by w kontekście globalnego kryzysu demokracji liberalnej, przemyśleć na nowo to, jak praktykujemy demokrację.

Czy można mówić o istnieniu jednej demokracji? Po co nam partie polityczne? Czy może pora, aby przemyśleć na nowo ich rolę oraz funkcjonowanie? Czy demokracja pośrednia odpowiada dzisiejszym wyzwaniom? Czy potrzebne są nam państwa narodowe? Czy prawo jest dziś w stanie nadążyć za raptownie zmieniającą się rzeczywistością społeczną? Może potrzebujemy innych form praktyk regulujących nasze zbiorowe współżycie? Jakie znaczenie dla dzisiejszych praktyk demokratycznych mają kolonialne korzenie państw Zachodu? Co zrobić w kontekście oporności naszych systemów politycznych na zmiany, szczególnie gdy są one pilnie potrzebne i poparte masowymi protestami? Co w przypadku zmian klimatycznych, ludobójstwa, czy kryzysu humanitarnego wywołanego działaniami państwa? Może potrzeba nam nowych form oddziaływania na władze, nowych form sprawczości politycznej?

Powyższe pytania to otwarty katalog propozycji, który może stanowić bodziec do poszukiwania własnych punktów odniesienia w pracy nad postawieniem problemu demokratyzacji na nowo. Zachęcamy do pogłębienia refleksji nad zjawiskiem współczesnej demokracji w każdym stadium jej istnienia, od narodzin do śmierci. Proponujemy trzy kategorie tematyczne: teksty zajmujące się kwestiami definicyjnymi, teksty o charakterze historyczno-genealogicznym oraz teksty utopijno-refleksyjne.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w j. angielskim na adresy mailowe osób redagujących.

O przyjęciu bądź odrzuceniu abstraktu poinformujemy mailowo do 22 maja 2024 r.

Zgłaszanie tekstów odbędzie się za pośrednictwem OJS pod adresem https://czasopisma.uni.lodz.pl/hybris/about/submissions.