Informacje dotyczące wyborów do Senatu UŁ na kadencję 2024-2028

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów do Senatu UŁ na kadencją 2024-2028.

Kalendarz wyborczy w wyborach do Senatu UŁ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ na kadencję 2024-2028:

Do 12 kwietnia 2024 r. – Zgłaszanie kandydatów do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w grupach:

  • Profesorowie, profesorowie uczelni oraz inni pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego – liczba mandatów 3
  • Pozostali nauczyciele akademiccy – liczba mandatów 1

18 kwietnia 2024 r. 10.00-12.00 Sala Rady Wydziału – Zebranie wyborcze:

  • W sprawie wyboru kandydatów do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w grupie: profesorowie, profesorowie uczelni oraz inni pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

18 kwietnia 2024 r. 13.00-15.00 Sala Rady Wydziału – Zebranie wyborcze:

  • W sprawie wyboru kandydatów do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w grupie: pozostali nauczyciele akademiccy

Poniżej znajduje się harmonogram oraz formularze zgłoszeń kandydatur. (Załączone poniżej pliki, można znaleść także w zakładce WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA)