Informacje dotyczące dyżurów Prodziekana ds. Nauczania dr hab. Marka Genslera, prof. UŁ

W związku z nieobecnością Prodziekana ds. Nauczania dr hab. Marka Genslera, prof. UŁ, dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego informuje, że: 

  • Terminy dyżurów Prodziekana pozostają bez zmian (poniedziałki – 11:30-14:00 oraz środy 13:00-14:30), zmianie ulega forma – dyżury odbywać się będą przez aplikację Teams.
  • Wszelkie podania składają Państwo za pośrednictwem dziekanatu (stacjonarnie lub mailowo). W przypadku formy mailowej podanie musi zostać własnoręcznie podpisanie i wysłane w formie skanu lub zdjęcia z maila uniwersyteckiego.
  • Podania o: warunkowe zaliczenie semestru, przedłużenie sesji lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej muszą być zaopiniowane przez wykładowców. Opinia może być bezpośrednio na podaniu lub w formie mailowej. 
  • W przypadku podań o przedłużenie sesji: należy wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty, do każdego z nich musi być dołączona opinia wykładowcy. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (42) 635-61-08 oraz (42) 665-56-90