Uroczysta inauguracja prac II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

W sobotę, 11 marca, w Fabryce Aktywności Miejskiej rozpoczęły się prace II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. W inauguracji wzięła udział prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która podkreśliła znaczenie wniosków, jakie wypracuje 70 panelistów, stanowiących grupę reprezentatywną dla społeczności Łodzi. Uczestnicy panelu będą wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55 procent do 2030 roku?" II Panel Obywatelski organizuje Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wraz z naukowcami-ekspertami z UŁ i Urzędem Miasta Łodzi.

Trzy osoby z mikrofonami przed publicznościąW inauguracji prac II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego wzięła udział m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Rozpoczęcie prac panelu obywatelskiego

Po wystąpieniu prezydent Łodzi otwierającym prace II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, paneliści zapozowali do pamiatkowego zdjęcia, a następnie przystąpili do pracy z udziałem moderatorów, ekspertów UŁ dr hab. Tomasza Jurczaka (prof. UŁ) z Wydziału Biologii i Ochrony Środowska UŁ oraz dr Agnieszki Rzeńcy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Mężczyzna i kobieta z mikrofonamiModeracją dyskusji podczas pierwszego bloku tematycznego zajęli sie dr hab. Tomasz Jurczak i dr Agnieszka Rzeńca, eksperci UŁ.

Podczas pierwszego spotkania, w ramach bloku tematycznego „Identyfikacja problemu oraz konsekwencje nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie do panelu” zapoznali się z dwoma tematami:

W tej części zabrali również głos interesariusze: O. Wierucka, K. Kamińska, Młodzi dla miasta, Studenckie Koło Naukowe SPATIUM, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Warto wspomnieć, że wolontariuszami pracującymi przy panelu są studentki i studenci kierunków gospodarka przestrzenna oraz EkoMiasto na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Kilkanaście osób w sali bankietowejPrzed rozpoczęciem prac II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego panelistów zaproszono na poczestunek.

Kolejne spotkania edukacyjne II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego odbędą się w terminach:

18 marca. Blok tematczny: „Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego klimatycznie – przegląd dobrych praktyk”. Tematy:

25 marca. Blok tematczny: „Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego klimatycznie – przegląd dobrych praktyk”. Tematy:

Następnie, podczas dwóch spotkań tzw. deliberacyjnych (15 i 22 kwietnia), paneliści wypracują rekomendacje działań w ramach omówionych wcześniej tematów, które to rekomendacje zostaną przekazane prezydent miasta. 

Wyniki panelu zostaną opublikowane w maju br.

Szczegółowe informacje na temat prac II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

Główne cele panelu

Inicjatywę realizacji panelu obywatelskiego, który jest platformą angażowania mieszkańców do dyskusji na tematy ważne i aktualne, Łódź podjęła po raz drugi. Tym razem przedmiotem panelu jest kwestia ochrony powietrza i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Główne cele panelu to:

 • wypracowanie rekomendacji na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla prezydent miasta
 • wskazanie kierunków działań oraz innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia zarówno w mieście jak i w naszych gospodarstwach i życiu codziennym 
 • budowanie społeczeństwa świadomego ekologicznie i zaangażowanego w życie miasta.

Problematyka panelu

Prace w ramach panelu obejmują kwestie:
1. Identyfikacji i kwantyfikacji zagrożeń wywołanych emisją gazów cieplarnianych w Łodzi
2. Poznania innowacyjnych rozwiązań dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w Łodzi i poprawy jakości powietrza w mieście, w tym m.in:  

 • poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii oraz dywersyfikacji źródeł energii (w tym OZE) w mieście i gospodarstwach domowych 
 • ograniczenia emisji spalin w transporcie
 • gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) 
 • zrównoważonego użytkowania terenu, roli usług ekosystemów i wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) 
 • budownictwa i jego modernizacji
 • wykorzystania zróżnicowanych źródeł finansowania ekoinnowacyjnych rozwiązań w mieście i w gospodarstwach domowych.

Panel obywatelski realizowany jest w duchu Nowej Karty Lipskiej (2020) stymulowania rozwoju miasta współtworzonego przez obywateli, w którym mieszkańcy aktywnie współuczestniczą w życiu miasta i współdecydują o mieście.

Eksperci panelu z UŁ

Prace II Panelu Obywatelskiego w Łodzi koordynują eksperci z dwóch Wydziałów UŁ: Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Są wśród nich: biolodzy, ekolodzy, socjolodzy i ekonomiści, specjalizujący się w problematyce polityki miejskiej, ekonomii środowiska, wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, transportu zrównoważonego, ekohydrologii, inwestycji i nieruchomości.

 Członkowie zespołu ekspertów UŁ w II Panelu Obywatelskim:

Fundację Uniwersytetu Łódzkiego reprezentują:

 • Tomasz Łysek - Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Joanna Ufnalska 
 • Maria Głowacka

Materiał: II Łódzki Panel Obywatelski

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Zdjęcia: Dorota Kudlicka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.