II Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Szczecinie. Konferencja stanowi doskonałą okazję do wymiany myśli, prezentacji własnych badań oraz nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego.

Dwoje studentów stojących obok siebie. Napis: II Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa; 7-8 grudnia 2023 Szczecin; Strefa nauki; Rejestracja do 27.11.2023

II Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 r. w Szczecinie.
Głównym jej celem jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

  • nauk o ekonomii, finansach i zarządzaniu (7.12.2023 r.)
  • nauk humanistycznych i teologicznych (7.12.2023 r.)
  • nauk społecznych (7.12.2023 r)
  • nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (7.12.2023 r.)
  • nauk o prawie i administracji (8.12.2023 r.)
  • nauk ścisłych i przyrodniczych (8.12.2023 r.)

Zapisy trwają do 27 listopada 2023 r.
Warunkiem czynnego uczestnictwa w II OMSKN jest przesyłanie abstraktów w formularzu zgłoszeniowym.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Po konferencji zostanie opublikowana publikacja z wybranymi abstraktami wygłoszonymi podczas konferencji.

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Uniwersytecie Szczecińskim. Spotkanie otworzy dyskusja o szansach i zagrożeniach dla nauki płynących z rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie również dostępna on-line.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: strefa.nauki@usz.edu.pl

Materiał i grafika: Uniwersytet Szczeciński
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR