IDUB Interdyscyplinarne granty badawcze – rusza nabór wniosków w edycji 2024

18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 Sekcja ds. IDUB Centrum Nauki UŁ uruchomiła nabór do kolejnej edycji konkursu, który jest finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: „Interdyscyplinarne granty badawcze” ed. III.

Konkurs jest przeznaczony na badania podstawowe dla wszystkich naukowców. Głównym celem konkursu jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Kierownikiem wniosku powinna być osoba, której dyscyplina jest wiodącą w proponowanym projekcie.

Zakwalifikowane do finansowania projekty muszą mieć charakter interdyscyplinarny, a jednym z warunków ich rozliczenia będzie aplikacja o środki zewnętrzne.

Regulamin oraz informacje związane z konkursem dostępne są w Bazie Wiedzy Pracownika w portalu IDUB (bez logowania do PP). 

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2024 r.

Kontakt: Magdalena Zalasa - sekcja ds. IDUB
T: 42-635-41-58 ; E: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl

Materiał: Sekcja IDUB Centrum Nauki UŁ