IDUB Interdyscyplinarne granty badawcze ed. 2024

17 czerwca 2024 r. Sekcja ds. IDUB UŁ uruchamia nabór do kolejnej edycji konkursu, który jest finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: „Interdyscyplinarne granty badawcze” ed. III.

Konkurs przeznaczony na badania podstawowe dla wszystkich naukowców. Głównym celem konkursu jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Kierownikiem wniosku powinna być osoba, której dyscyplina jest wiodącą w proponowanym projekcie.

Zakwalifikowane do finansowania projekty muszą mieć charakter interdyscyplinarny, a jednym z warunków ich rozliczenia będzie aplikacja o środki zewnętrzne.

Regulamin oraz informacje związane z konkursem będą dostępne od 14 czerwca w Bazie Wiedzy Pracownika w zakładce IDUB (bez logowania do PP)

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2024 r.

Kontakt: Magdalena Zalasa
T: 42-635-41-58 ; E: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl

Materiał: Sekcja IDUB Centrum Nauki UŁ