Grudniowe Śniadanie Prasowe UŁ – świątecznie i z ekspertami

Śniadania Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego mają już rok – w przedświątecznej atmosferze po raz kolejny spotkaliśmy się z dziennikarzami i ekspertami UŁ. To godziny inspirujących rozmów, uścisków dłoni, tematów z życia uczelni, ale przede wszystkim czas na spotkanie twarzą w twarz przy dobrej kawie i budowanie sieci wzajemnych kontaktów. Przez rok podejmowaliśmy najróżniejsze tematy – krążyliśmy wokół humanistyki, kultury, rekrutacji i ważnych spraw studenckich, współpracy z otoczeniem. Gościliśmy wybitnych ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego i znamienitych gości, jak chociażby dr. Macieja Świerkockiego (laureata ustanowionej przez UŁ Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego). Bo na Uniwersytecie Łódzkim dzieje się!

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
prof. Jan Kulesza
dr Damian Kasprzyk
prof. Ryszard Piasecki

Tradycje świąteczne, AI, ekonomia i gospodarka, przestępstwa świąteczne

Śniadania Prasowe UŁ cieszą się zainteresowaniem redakcji, wkomponowały się w środowisko łódzkie, co nas niezmiernie cieszy i motywuje do dalszej pracy przy planowaniu kolejnych spotkań. Relacje z poprzednich spotkań i więcej informacji można znaleźć na stronie Śniadań Prasowych UŁ.

W okołoświątecznej atmosferze rozmawialiśmy m.in. o tradycjach bożonarodzeniowych – dr Damian Kasprzyk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego komentował:

Od 200 lat wpaja nam się potrzebę racjonalnego i zdroworozsądkowego myślenia. Dziś szukamy śladów życia we wszechświecie, uznając najwyraźniej, że wszystkie byty towarzyszące nam na ziemi poznaliśmy i zinwentaryzowaliśmy. Nasi przodkowie wierzyli w to, że istnieją obok nas istoty, których nie widzimy, a które mają wpływ na ludzkie sprawy. W określonych okolicznościach, postaci te znajdują się tak blisko, że możemy nawiązać z nimi kontakt. Czasem przyjmują postać ludzką bądź zwierzęcą, a bywa, że wcielają się w przedmioty. Sentencja non omnis moriar (nie wszystek umarł) posiadała realny wymiar. Pomyślmy o tym, zostawiając wolne miejsce przy stole.

Zachęcamy także do przeczytania całego komentarza, który jest dostępny na stronie uczelni: Wigilia – wieczerza nie dla ludzi.

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Centrum Inteligentnych Technologii UŁ opowiadała m.in.  o trendach, jakie obecnie można zaobserwować w obszarze sztucznej inteligencji:

Śniadania prasowe to niewątpliwie świetna okazja do promocji nauki i pokazania, jak bardzo wpływa ona na otoczenie biznesowe i społeczne. Mijający rok był rokiem sztucznej inteligencji i zapewne będzie to temat dominujący w 2024 roku. O związanych z tym trendach, wyzwaniach i możliwościach rozmawiałam z dziennikarzami różnych mediów, podkreślając, to co w świecie technologii jest, w mojej opinii, najważniejsze – człowiek.

Byli z nami także prof. Jan Kulesza z Zakładu Nauki o Przestępstwie Wydziału Prawa i Administracji UŁ, którego dziennikarze prosili, by skomentował zagrożenia, jakie niesie przestępczość przedświąteczna – jak nie dać się oszukać, uniknąć wyłudzeń:

Oprócz klasycznych kradzieży z włamaniem i kradzieży kieszonkowych od 2020 nastąpił niewyobrażalny wzrost oszustw internetowych. To są wyspecjalizowane grupy przestępcze, które wykorzystując socjotechnikę w krótkim czasie „naciągają” bardzo dużo osób i potem znikają. Sprzyja temu przedświąteczny pośpiech, gdy jesteśmy mnie uważni.


Z kolei prof. Ryszard Piasecki z Katedry Ekonomii Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mówił:

Dziennikarze pytali przede wszystkim o bieżącą sytuację gospodarczą Polski, kładąc nacisk na problematykę inflacji i obecną sytuację materialną Polaków. Pytania dotyczyły także przewidywań koniunktury gospodarczej w najbliższym roku czy perspektywy rozwoju regionu łódzkiego. Łódź ma bardzo dobrą sytuację transportową – jest to jedyne miasto w kraju, które ma zamkniętą obwodnicę, co ma ogromny znaczenie dla transportu ogólnopolskiego. Wreszcie komentowałem sytuację mieszkańców miasta Łodzi – jakie są perspektywy i jak na tym tle reprezentuje się właśnie region łódzki, w tym kwestia bezrobocia. Pytano również, jakie będą koszty Świąt.

Zależy nam, by każde śniadanie prasowe UŁ obfitowało w inspirujące rozmowy, często właśnie wtedy rodzą się ciekawe pomysły i nowe projekty. Na grudniowym spotkaniu świąteczna atmosfera unosiła się w powietrzu – obecni Ambasadorzy #UniLodz, już z trzeciej edycji programu, zaakcentowali bożonarodzeniowy klimat, swoimi strojami.

Ambasadorzy #UniLodz na śniadaniu prasowym UŁod lewej: Mateusz Pietras, Julia Szczecińska, Karolina Kołacz, Zosia Nyka

Dziękujemy! Widzimy się na kolejnych Śniadaniach Prasowych UŁ

Śniadania Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego to projekt służący budowaniu relacji między mediami a uczelnią, zainicjowany w grudniu 2022 r. Podczas cyklicznych spotkań naukowców, doktorantów i studentów z dziennikarzami prezentowana jest ekspercka wiedza badaczy z UŁ oraz poruszane są tematy z życia uczelni.

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni, w miejscu sprzyjającym rozmowom ze smacznym jedzeniem przy kawie. To także okazja do wymiany zdań i dzielenia się pomysłami, które często wynikają spontanicznie. Relacje z poprzednich spotkań i więcej informacji można znaleźć na stronie Śniadań Prasowych UŁ.

Fotorelacja z grudniowego spotkania z dziennikarzami

Tekst: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Bartosz KałużnyCentrum Komunikacji i PR 

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.