GRATULUJEMY!

W II edycji konkursu Science Hub UŁ zakwalifowany został nasz projekt.

Dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Alicja Piotrowska razem z Moniką Raj i Kamilem Ludwiczakiem (studenci II roku studiów licencjackich) zrealizują cykl działań badawczych i animacyjnych zatytułowanych „Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”. 

Projekt realizowany będzie we współpracy z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym im. Walentego Zwierkowskiego.

Science Hub to ogólnouczelniana platforma współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem. Celem jest inicjowanie i rozwój współpracy między osobami studiującymi, opiekunami naukowymi oraz instytucjami partnerskimi UŁ, w celu realizacji naukowych projektów i rozwiązań aplikacyjno-wdrożeniowych.