GRATULUJEMY!

Studenckie Granty Badawcze UŁ rozdane.

Gratulujemy! W tegorocznej edycji konkursu na Studenckie Granty Badawcze UŁ grant otrzymała KAROLINA BIELECKA, studentka II roku studiów licencjackich w naszym Instytucie. Projekt realizowany będzie pod opieką prof. Ingi Kuźmy.


Tytuł: „Rodzina we wspomnieniach. Ujęcie inspirowane antropologią doświadczenia i emocji”


Karolina Bielecka o swoich badaniach:
„Projekt dotyczyć będzie tematów związanych z antropologią przeżyć i emocji. W swoich badaniach będę chciała zaobserwować, czy to, co tworzyło rodzinne doświadczenia w przeszłości, jest nadal obecne, czy też pojawiają się inne rodzaje znaczeń, a może następuje odejście od funkcjonujących w przeszłości modeli rodziny.
Przeprowadzając badania, będę dążyła do ukazania takiego obrazu rodziny, który kryje się we wspomnieniach badanych. Odnosząc się do doświadczenia i emocji poszczególnych jednostek, będę starała się odkryć, jak, zależnie m.in. od wieku badanych oraz innych zmiennych, pamiętana jest rodzina. Da mi to możliwość zaobserwowania, jak modele rodziny na przestrzeni lat ewoluowały i na czym polegały te zmiany. 
Chciałabym, by ten projekt podniósł świadomość społeczną i tolerancję do odmiennych wyborów form rodziny oraz stworzył przestrzeń do usłyszenia głosu tych jednostek, które czują się oceniane w kulturze z racji wyboru alternatywnej formy rodziny”.

Gratulujemy również naszej studentce ALEKSANDRZE ICZETKIN z I roku studiów magisterskich. Jej projekt zatytułowany „Demokracja fasadowa w Meksyku a sytuacja prawno-społeczna kobiet” realizowany będzie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Badania polegać będą na kwerendzie i analizie współczesnej sytuacji prawno-społecznej kobiet w Meksyku w kontekście demokracji fasadowej i jej wpływu na prawa człowieka, w tym przede wszystkim prawa kobiet.