Godziny rektorskie w dniu 19 marca 2024 r.

W związku z wyborami Rektora UŁ komunikatem z dnia 12 marca 2024 r. w dniu 19 marca w godzinach od 9:00 do 13:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Komunikat dotyczy całej społeczności akademickiej UŁ (nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów).