Godziny rektorskie w dn. 7 marca 2024 r.

W dniu 7 marca 2024 r., w związku ze spotkaniem kandydatów na Rektora UŁ z pracownikami, studentami i doktorantami UŁ, Pani Rektor UŁ podjęła decyzję o ogłoszeniu godzin rektorskich od godz. 9:30 do godz. 13:00 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Pełen komunikat dostępny poniżej.