Godziny pracy dziekanatu WFH UŁ w sierpniu

W sierpniu dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-14:00.