Godziny dziekańskie – 16 października 2023 r.

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ informuje, że decyzją Pana Dziekana prof. dr hab. Macieja Kokoszo w dniu 16 października 2023 r. (poniedziałek) do godziny 17:00 ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych Wydziału.

Orginał komunikatu dziekańskiego dostępny jest w zakładce: "ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY" na stronie WFH UŁ.