Głos szkół doktorskich wybrzmiał w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego doszło do spotkania inicjatorów Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich z wiceministrem Maciejem Gdulą oraz wicedyrektorem Departamentu Nauki Tomaszem Piotrowskim. Szkoły doktorskie reprezentowali: dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ – przewodnicząca Komitetu Sterującego Porozumienia i dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, prof. Krzysztof Walkowiak – dziekan Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szkoły doktorskie w MNiSWUczestnicy spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania rozmawiano na temat dotychczasowych doświadczeń w funkcjonowaniu szkół doktorskich, pierwszych rezultatów mierzonych liczbą złożonych rozpraw doktorskich oraz o kierunkach dalszych działań.    

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z ministrem jako reprezentanci środowiska osób zarządzających szkołami doktorskimi.  Traktujemy to zaproszenie jako ważny sygnał wagi, jaką przywiązuje ministerstwo do kształcenie młodych kadr naukowych. Wobec faktu, że Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w UE pod względem liczby doktorantów na 1000 mieszkańców, współpraca w tym zakresie wydaje się nieodzowna. Przedstawione przez nas dane i opinie spotkały się z dużym zainteresowaniem pana ministra. To napawa optymizmem 

–  mówi dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Ogólnopolskie Porozumienie Szkół Doktorskich podpisane zostało dotychczas przez 35 rektorów szkół wyższych i ma charakter otwarty. Powstało na bazie comiesięcznych spotkań zainicjowanych przez dr hab. Ilonę Świątek-Barylską, prof. UŁ, które stanowią źródło informacji w zakresie zarządzania procesem kształcenia doktorantów. Uniwersytet Łódzki, jako współorganizator Porozumienia, przystąpił do niego w maju 2022 r. 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ