Funkcjonowanie dziekanatu WFH UŁ w sierpniu

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ informuje, że w sierpniu ulegną zmianie godziny funkcjonowania dziekanatu. Dziekanat będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-14.00.