Fundusz UNIC Seed

Zaproszenie do składania wniosków na wspólne, zaangażowane społecznie projekty badawcze.

 

Fundusz UNIC Seed ma na celu wspieranie wspólnych projektów badawczych dotyczących wyzwań społecznych w miastach poprzemysłowych, realizowanych w ramach sieci Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych. Skierowany jest do wydziałów i badaczy z wydziałów bez względu na stopień/tytuł naukowy.

W ramach funduszu naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie i wsparcie przez okres do 9 miesięcy trwania projektów badawczych. Wniosek wraz z krótkim listem motywacyjnym należy złożyć do 31 maja, a propozycję projektu do 28 lipca. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie.