Finał Turnieju Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Łódzkiego i MRM

Już 24.01.2024 (środa) odbędzie się finał tegorocznego Turnieju Debat Oksfordzkich, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki i Młodzieżową Radę Miejską. Wydarzenie odbędzie się na żywo oraz będzie transmitowane online.

Turniej Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Łódzkiego i MRM to wydarzenie, które nie tylko stawia uczestnikom wyzwanie, ale także wspiera ich rozwój intelektualny, umiejętności retorycznych, krytycznego myślenia oraz pracy zespołowej. Młodzi debatanci mają okazję kształtować umiejętności niezbędne zarówno w świecie nauki, jak i na rynku pracy. Turniej nie tylko integruje uczniów ze środowiskiem akademickim poprzez atmosferę uniwersytetu, ale także umożliwia kontakt z pracownikami naukowymi, którzy pełnią rolę jurorów. To niepowtarzalna szansa na budowanie mostów między edukacją średnią a szczeblem akademickim.  

Plakat promujący finał TDO

Sponsor finału Turnieju Debat Oksfordzkich UŁ i MRM

Sponsorem szybko rozwijającego się turnieju został Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), który nie tylko ufundował nagrody pieniężne, lecz także wnosi istotny wkład w kształtowanie debaty. Jako autor tezy finałowej, ABSL skupia uwagę na rozwijaniu talentów młodych humanistów i stawia na pomoc w ich wejściu na szybko zmieniający się rynek pracy. Ich filary działalności, obejmujące informacje gospodarcze, tworzenie środowiska biznesowego i rozwój talentów, idealnie współgrają z duchem turnieju. Działania podjęte przez firmę ABSL inspirują do refleksji nad rolą edukacji i współpracy międzysektorowej w kształtowaniu przyszłości

Informacje o wydarzeniu

Miejsce: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Instytut Filozofii, ul Williama H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź – aula im prof. Ilii Lazari-Pawłowskiej (3p).

Link do transmisji online: https://youtu.be/kmInvasbf1A

Fotorelacja z eliminacji do II Turnieju Debat Oksfordzkich UŁ i MRM

Oficjalna strona wydarzenia

Tezy finału

 • debata półfinałowa: "Klauzula sumienia powinna zostać zniesiona".
 • debata o 3 miejsce: "Należy przeciwdziałać zjawisku komercjalizacji historii II Wojny Światowej" .
 • debata finałowa, teza Sponsora: "Rozwój technologii AI niesie dla humanistyki więcej szans niż zagrożeń".

Plan wydarzenia

 • 9:00 Powitanie uczestników 
 • 9:20 Losowanie grup i stron półfinałów 
 • 9:40 Start debat półfinałowych  
 • 11:10 Ogłoszenie wyników i losowanie stron debaty o 3. miejsce 
 • 11:25 Start debaty o 3. miejsce 
 • 12:30 Ogłoszenie wyników  
 • 12:40 Losowanie stron debaty finałowej 
 • 13:00 Debata Finałowa 
 • 14:30 Ogłoszenie wyników turnieju i zakończenie imprezy 

Uczestnicy

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prof. Zbigniewa Religi w Kutnie 
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi 
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi 
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi 

Organizatorzy

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ – Dzisiejszy Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ powstał w 1952 roku i jest jednym z najstarszych jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. To nowoczesny i prężnie działający ośrodek naukowy, w którym kształcą się studenci archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii, historii i historii sztuki, okcydentalistyki oraz wojskoznawstwa. Współpracujemy z naszymi partnerami z sektorów kultury, sztuki i biznesu. Łączymy tradycje i spuściznę wielkich mistrzów z nowoczesnymi badaniami i odważnymi przedsięwzięciami z rozmaitymi instutycjami.

Uniwersytet Łódzki – Młoda i kreatywna uczelnia, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na 12 wydziałach i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim studiuje 26 tysięcy młodych ludzi. Nad procesem kształcenia studentów czuwa niemal 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich. Naszą małą ojczyzną jest Łódź - miasto o niezwykłym, trudnym do podrobienia charakterze. Niegdyś nazywana stolicą polskiego przemysłu i kinematografii, dziś łączy w sobie urok minionych czasów z duchem nowoczesnego biznesu, kultury i naukiJako jedna z niewielu polskich uczelni jest notowana w międzynarodowych rankingach – QS World University, Times Higher Education, U.S. News Best Global Universities, WEBOMETRICS, w zestawieniu U-Multirank czy w rankingach kierunkowych (by subjects).

Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi – Została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin. Młodzi radni powołują komisje stałe oraz zespoły problemowe i obradują na sesjach. Spośród swego gronowy wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Cenne inicjatywy młodzieży, to m.in. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, Koncert Młodych Talentów „W Rytmie serc”, utworzenie Mapy Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi, a także utworzenie Bezpłatnej Ogólnomiejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni wypowiedzieli się w sprawie „mowy nienawiści”, a także wzięli udział i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie propagującym wybory do Parlamentu Europejskiej, którego nagrodą był wyjazd do Brukseli.

Informacje: Ronald Wójciki (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ)

Redakcja i grafika: Mateusz Kowalski (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ)