„Filozofia wobec Zagłady..." III nominacja do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

„Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej, Martina Heideggera i poststrukturalizmu” jest trzecią w kolejności alfabetycznej pracą, która decyzją Kapituły Nagrody, została wytypowana do finału konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. To już IX edycja tej wyjątkowej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki od 2015 roku. 26 listopada 2023 roku o 18:00 poznamy jej laureata, autora najlepszej książki humanistycznej w Polsce wydanej w 2022 roku. Oddajemy głos autorowi dzieła konkurującemu o laur zwycięzcy – dr Piotrowi Kendziorkowi z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Tematem „Filozofii wobec Zagłady” jest obecność tematyki zagłady Żydów w myśli filozoficznej, przede wszystkim niemieckiej i francuskiej. Skupiłem się na tekstach i autorach bardzo znanych, ale także tych słabo obecnych w polskiej humanistyce. Analizę poszczególnych tekstów połączyłem z ukazaniem szerszego kontekstu intelektualno-historycznego, w którym powstały i  który wpływał na ich odbiór i oddziaływanie.

W książce została podjęta nie tylko rekonstrukcja koncepcji filozoficznych, formułowanych w odniesieniu do problematyki Zagłady, ale także szerszy kontekst kulturowy powstania i rozwoju tych koncepcji, i wreszcie sposoby wykorzystania tych idei w szerszym niż filozoficzny obszarze współczesnej humanistyki dotyczącej tematyki nazistowskiego ludobójstwa. 

Dr Piotr Kendziorek – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (w IFiS PAN obroniony doktorat w 2005r). Od 2009 r. pracownik naukowy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Autor kilku książek z dziedziny historii idei oraz historii społecznej polskich Żydów, m.in. „Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie" (2005), „Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w 1-ej połowie XX wieku" (2020).

Wszystkie prace nominowane w IX edycji konkursu, które konkurują o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego w Polsce wydanego w 2022 roku

grafika gali

Po więcej informacji o konkursie zapraszamy na stronę nagrody oraz facebook konkursu.

Partnerem Strategicznym IX edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest ABB. Partnerami Wspierającymi są Pelion i Veolia.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ