FAQ – Co zrobić przed obroną pracy dyplomowej?

Serdecznie zachęcamy studentów do zapoznania się FAQ dotyczącym obrony pracy dyplomowej.

PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ 

Obrony będą odbywać się stacjonarnie.

  • Najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student powinien:
  • Posiadać w usosie wszystkie oceny (łącznie z oceną z seminarium)
  • Wgrać pracę do APD z tytułem zatwierdzonym przez Radę Wydziału i wprowadzonym do USOS-a
  • Nie obowiązuje wersja papierowa i elektroniczna (na nośniku) pracy
  • Podać na stronie tytułowej polską i angielską wersję tytułu pracy
  • Obowiązkowo zatwierdzić w APD oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy.  Promotor zaakceptuje pracę w systemie APD, jeżeli praca przejdzie pomyślnie procedurę antyplagiatową - data akceptacji pracy przez promotora jest terminem złożenia pracy przez studenta.
  • Osoby, które rozpoczęły studia w 2019 roku nie płacą za dyplom. Osoby powtarzające, które rozpoczęły studia w 2018 roku i wcześniej, wnoszą opłatę za dyplom w wysokości 60 zł, a jej potwierdzenie należy przesłać na maila dziekanatu (konto: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ ; Bank PKO SA II O/Łódź, 43 1240 3028 1111 0010 2943 0975, w tytule przelewu: „opłata za dyplom, imię i nazwisko, WFH”).
  • Nie składacie Państwo zdjęć do dyplomu

Przypominamy Państwu, że tytuł pracy w usosie musi być zgodny z tytułem pracy wgranej do APD. Dziekanat nie rozpocznie przygotowań do obrony, w przypadku, kiedy tytuły będą się różniły nawet jednym wyrazem. Dopilnowanie zgodności tytułów w usosie i w APD jest obowiązkiem studenta. Egzamin dyplomowy musi odbyć się w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia pracy w systemie APD przez promotora.