Eliminacje do finału Turnieju Debat Oksfordzkich UŁ i MRM już za nami

W dniach 22 i 23 listopada odbyły się eliminacje do II Turnieju Debat Oksfordzkich. Gospodarzem oraz patronem merytorycznym wydarzenia był Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ. W eliminacjach udział wzięło 8 szkół z województwa łódzkiego, które odwiedziły Uniwersytet Łódzki wraz z widownią. 28 uczestniczek i uczestników, odbyło łącznie 9 debat wykazując się niezwykłym poziomem zaangażowania oraz erudycją. Tradycyjnie już, tezy zawierały w sobie zagadnienia natury etycznej jak i historycznej, dzięki czemu uczestnicy przygotowując się do debat wzbogacili swoją wiedzę w tym zakresie.

Fotografia z TDO

Z perspektywy organizatorów

II Turniej Debat Oksfordzkich nie tylko skupiał uwagę na uczestniczących zespołach, ale przede wszystkim stał się doskonałą okazją do wzajemnego uczenia się. Sędziowie, będący jednocześnie naszymi pracownikami, mieli okazję poznania różnych poglądów młodych ludzi na stawiane tezy. Przentowane punkty widzenia uczestników, często stawały się iskrą do zażartych debat publicznych.

Samo sędziowanie było dla części z nas nowym niezwykle cennym doświadczeniem. Z kolei uczestnicy debat otrzymują platformę do wyrażenia swoich poglądów, co dla publiczności staje się niezwykle emocjonującym przeżyciem. Wcielając się w rolę swoich rówieśników, publiczność angażuje się w dyskusję, jednocześnie zyskując inspirację do własnych przyszłych wystąpień.

podkreśla Ronald Wójciki, jeden z organizatorów turnieju

Fotografia z TDO

Warto zauważyć, że eliminacje do turnieju ukazały zróżnicowany poziom szkół w naszym województwie oraz ogromne zainteresowanie młodzieży debatowaniem, retoryką i teorią argumentacji. To świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na tego typu wiedzę wśród młodego pokolenia. Emocje wzbudziły poruszane podczas debat kwestie o charakterze etycznym i historycznym.

Niezwykle interesującym zjawiskiem podczas eliminacji było również obserwowane stopniowe wzrastanie pewności siebie debiutujących zespołów. Bez wątpienia można zauważyć poprawę ich poziomu oraz rozwijające się umiejętności myślenia strategicznego. Nawet pomimo debatowania przez dwa kolejne dni nad tymi samymi zestawami tez, młodzi ludzie prezentowali niesamowitą kreatywność, przygotowując innowacyjne linie argumentacyjne.

Fotorelacja z eliminacji do II Turnieju Debat Oksfordzkich 

Co dają debaty uczestnikom?

Stosowanie debaty oksfordzkiej jako metody dydaktycznej podczas zajęć na uczelni czy w szkole, przynosi dwojakiego rodzaju korzyści. Po pierwsze, pozwala zaangażować studentów lub uczniów w proces poszukiwania oraz porządkowania informacji istotnych z punktu widzenia tezy debaty, która wpisuje się w treści kształcenia realizowane w ramach danego przedmiotu. Po drugie, dzięki udziałowi w debacie i poprzedzającym ją przygotowaniom, kształtują się kompetencje wysoko cenione nie tylko w świecie nauki, ale również na rynku pracy oraz w życiu społecznym, takie, jak na przykład swoboda i naturalność w trakcie wystąpień publicznych, umiejętność logicznej argumentacji czy gotowość do analizowania problemu z różnych perspektyw. Warto też podkreślić, że debata oksfordzka uczy odpowiedzialności za słowo oraz szacunku do rozmówcy, a więc tego, czego jako społeczeństwo bardzo dziś potrzebujemy. 

mówi dr Kamil Piskała (Instytut Historii UŁ)

Fotografia z TDO

Mimo zdecydowanych zwycięstw debaty miały wyrównany charakter, co pokazują małe punkty. Trzeba pochwalić debiutantów – stanęli na wysokości zadania. Dla wszystkich zaś te eliminacje były okazją do debatowania „w prawdziwych warunkach”, tzn. nie z koleżankami lub kolegami z klasy lub szkoły

Dla uczniów była to, przynajmniej mam taką nadzieję, okazja do zetknięcia się z uniwersytetem (a dokładniej z UŁ), nie tylko jego murami, ale i jego pracownikami, którzy występowali w roli jurorów. Na pewno te kontakty uczniów z pracownikami naukowymi (i/lub studentami debatującymi) należy poszerzyć i pogłębić tak, aby nie spotykać się tylko przy okazji turniejów

podkreśla dr Krzysztof Kędziora (Instytut Filozofii UŁ)

Fotografia z TDO

Warto podkreślić, że debaty oksfordzkie stanowią doskonałą platformę do rozwijania umiejętności retorycznych, krytycznego myślenia oraz pracy zespołowej. Nasz turniej nie tylko dostarczył uczestnikom niezapomnianych doświadczeń, ale także ukazał, jak debatowanie może być narzędziem rozwoju intelektualnego i społecznego młodego pokolenia, co dla naszego Wydziału jest przecież jednym z nadrzędnych celów

mówi Ronald Wójcik, jeden z organizatorów turnieju

Fotografia z TDO

Szkoły w finale II Turnieju Debat Oksfordzkich

Do finału zakwalifikowały się cztery szkoły:

XXI L.O. im. Bolesława Prusa w Łodzi (9 pkt)

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi (5 pkt)

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi (6 pkt)

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie (2 pkt)

Fotografia z TDO

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom kół debiutanckich, zgromadzonej publiczności. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji i wsparcie inicjatywy należą się: prof. Januszowi Maciaszkowi, prof. Ryszardowi Kleszczowi, dr. Kamilowi Piskale, dr. Krzysztofowi Kędziorze, dr. Antoninie Pawłowskiej, Jolancie Sławińskiej-Ryszko (Centrum Komunikacji i PR UŁ) oraz mgr Marcie Brewer z SDKN Idea.


Informacje: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Fotografie: Mateusz Kowalski (WFH UŁ)