II oficjalna edycja Turnieju Debat Oksfordzkich UŁ i MRM w Łodzi

W dniach 22-23 listopada na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ odbędą się eliminacje do II oficjalnego Turniej Debat Oksfordzkich. Wydarzenie organizowane jest przez Młodzieżową Radę Miejską, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ przy wsparciu Uniwersytetu Łódzkiego. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. popularyzację sposobu prowadzenia dyskusji, w którym stawia się na jakość wypowiedzi, rzetelną argumentację i kulturę słowa oraz szacunek dla poglądów oponenta.

Zdjęcie z I Turnieju Debat Oksfordzkich

I Turniej Debat Oksfordzkich został odbył się jesienią 2022 r. dzięki współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Młodzieżowej Rady MIejskiej w Łodzi. Wydarzenie przyciągnęła publiczność liczącą około 80 osób z 5 łódzkich szkół średnich. Preludium do wykrystaliwozwania sie ideei I Turnieju Debat Oksfordzkich, było zawiązanie (stycznień 2022 r.) współpracy z VIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, czego efektem były czerwcowe, przeprowadzone wspólnymi siłami debaty w połączonym, licealno-studenckim składzie.  

Fotorelacja z debaty oksfordzkich – UŁ i VIII LO w Łodzi

Fotorelacja z I Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich

Zdjęcie z I Turnieju Debat Oksfordzkich

Po sukcesie I Turnieju Debat Oksfordzkich formuła wydarzenia została znacznie poszerzona. Do etapu eliminacji zakfalifikowało się 8 szkół ponadpostawowych z województwa, które będą debatowały nad tezami, które poruszają zagadnienia natury społeczno-historycznej. Patronat merytoryczny oraz rolę gospodarza II Oficjalnego Turnieju Debat Oksfordzkich objął Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.

Kolejna edycja Turnieju Debat Oksfordzkich  jest idelną okazją do zaprezentowania licealistom wartość reprezentowanych przez Uniwersytet Łódzki. Wydarzenie, to także szansa na pokazanie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, jako nowoczesnej jednostki akademickiej

– mówi Ronald Wójcik, jeden z organizatorów oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego ds. promocji i kontaktu z otoczeniem zewnętrznym.

Tegoroczne tezy eliminacji do II Oficjalnego Turnieju Debat Oksfordzkich:

  • W dzisiejszej Europie chrześcijaństwo przestało mieć istotne znaczenie kulturotwórcze. 
  • Postanowienia Okrągłego Stołu były sukcesem władz komunistycznych. 
  • Obowiązkowa służba wojskowa na wypadek wojny powinna dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

Odbiorcami II Oficjalnego Turnieju Debat Oksfordzkich są uczniowie szkół średnich z Łodzi i okolic, członkowie i sympatycy Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz wszyscy ci, którzy zainteresowani są popularyzacją sposobu prowadzenia dyskusji, w którym stawia się na jakość wypowiedzi, rzetelną argumentację i kulturę słowa oraz szacunek dla poglądów oponenta

Zdjęcie z I Turnieju Debat Oksfordzkich

Zaplanowane na listopad eliminacje do II Turnieju Debat Oksfordzkich z udziałem Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) to kolejna okazja, by Wydział Filozoficzno-Historyczny wraz Uniwersytetem Łódzkim podzielił się swoim zapleczem organizacyjnym i eksperckim. 

Organizując debaty oksfordzkie dla młodzieży pod egidą UŁ, przetarliśmy szlaki i jesteśmy gotowi, by działanie kontynuować. Mamy wszystkie potrzebne zasoby, w tym przede wszystkim eksperckie, aby prowadzić tego typu inicjatywy na szerszą skalę. To wartościowe przedsięwzięcie, które dla części młodych ludzi może być zaproszeniem do studiowania filozofii – pokazuje jej bardzo praktyczny wymiar. 

– mówi dr Bartosz Kałużny, który w Centrum Komunikacji i PR UŁ zajmuje się m.in. promocją wydarzeń. 

Zdjęcie z I Turnieju Debat Oksfordzkich

Debaty oksfordzkie prowadzone są w Instytucie Filozofii nie od dziś – w ramach zajęć dydaktycznych filozofowie organizowali przez wiele lat rozgrywki, w które angażowali głównie studentów. 

Debaty oksfordzkie to sposób prowadzenia dyskusji, który podlega ścisłym regułom przedstawiania swojego stanowiska, formułowania argumentów i kontrargumentów. Wymagają one od uczestników dyscypliny, precyzji w formułowaniu myśli i umiejętności ich prezentowania. Uczą szacunku dla swoich oponentów i wzajemnego słuchania się. Pokazują znaczenie racjonalnego dyskursu w życiu publicznym

– wyjaśnia dr Krzysztof KędzioraInstytutu Filozofii UŁ

IMG_8552.png

Podczas organizacji tegorocznych eliminacji oraz finału, duże zangażowanie merytoryczne w rozwiajanie projektu podjeli pracownicy Instytutu Filozofii UŁ oraz Instytutu Historii UŁ: prof. Janusz Maciaszek, prof. Ryszard Kleszcz, dr Krzysztof Kędziora, dr Piotr Sękowski, dr Kamil Piskała oraz dr Antonina Pawłowska.

Po etapie eliminacji i wyłonieniu finalistów, odbędzie się finał II Turnieju Debat Oksfordzkich, który zaplanowany jest na grudzień 2023 r. 

­Informacje: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Uniwersytet Łódzki

Zdjęcia: Mateusz Kowalski (WFH UŁ)