Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego została wydana książka autorstwa mgr Anny Deredas (Archiwum Etnograficznym im. Bronisławy-Kopczyńskiej Jaworskiej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Joanny Sosnowskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) pt. Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi. Perspektywa etnograficzno-pedagogiczna

O publikacji

Publikacja zawiera prezentację materiału źródłowego przechowywanego w Etnograficznym Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Materiał ten – w postaci biografii, wspomnień, zapisu rozmów i opowieści, zebrany od osób pochodzenia robotniczego – był gromadzony w latach 70. i 80. XX wieku w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań nad kulturą robotniczą Łodzi. Zasób archiwalny pozwolił na przedstawienie wielu aspektów dzieciństwa przeżywanego w łódzkiej rodzinie robotniczej w latach 1918–1939.

książka Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi

O autorkach

Anna Deredas, mgr etnologii, archiwistka. Pracuje w Archiwum Etnograficznym im. Bronisławy-Kopczyńskiej Jaworskiej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się takie zagadnienia jak problemy archiwistyki etnograficznej, współczesność i historia Łodzi oraz dziecko w badaniach etnograficznych. Uczestniczka projektów bazodanowych, m.in. współtwórczyni internetowej Bibliografii Etnografii Polskiej (zadanie stałe od 2008), projektu Humanistyka stosowano dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum) (program MNiSW DIALOG 2018–2019) oraz projektu Repozytorium cyfrowe zbioru fotografii Robotnicy w XIX i XX wieku (NPRH 2012–2015). Swoją pasję pedagogiczną realizuje poprzez projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Autorka publikacji Bałuckie miejsca w opowieściach mieszkańców (2017). Rekonstruktorka historyczna przełomu XIV/XV wieku. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi, zespołu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej Routiers.

Joanna Sosnowska, dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. W kręgu jej zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się takie zagadnienia jak historia społeczna Łodzi – dzieje dobroczynności XIX/XX wieku, problematyka opieki, wychowania, edukacji i zdrowia dziecka w latach I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Jest autorką kilku monografii: Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939) (2020), Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi (2018), Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej (Łódź 2017), Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) (2011) oraz wielu artykułów o tematyce historyczno-pedagogicznej, związanych z Łodzią. Członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Sekcji Historii Pedagogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Z inicjatywy władz UŁ zorganizowała Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego oraz pełniła funkcję jego dyrektorki w latach 2012–2016. Temu miejscu poświęciła książkę Dziecięce lata. Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego 2012–2017 (2017).

Fot. Mateusz Kowalski (WFH UŁ)

Informacje: Wydawnictwo UŁArchiwum Etnograficznym im. Bronisławy-Kopczyńskiej Jaworskie