Dyżur Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i współpracy z zagranicą dr hab. Anety Pawłowskiej - informacje

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego informuje, że dyżur Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i współpracy z zagranicą dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ w dniu 12 grudnia 2023 r. zostaje odwołany. Dyżur odbędzie się 13 grudnia 2023 r. w godzinach 11.00-12.30.