Dr Ilona Florczak została powołana na stanowisko Pełnomocniczki Dziekana WFH UŁ ds. studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z przyjemnością informujemy, że dr Ilona Florczak, adiunkt w Instytucie Historii UŁ, została powołana na stanowisko Pełnomocniczki Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od dnia 1 lutego 2023 r. 

dr Florczak

Zadaniem pełnomocniczki będzie przede wszystkim organizowanie szkoleń dla pracowników Wydziału w porozumieniu z Akademickim Centrum Wsparcia UŁ, pośredniczenie w bieżącym kontakcie pomiędzy WFH UŁ a ACW UŁ, a także bieżące wspomaganie indywidualnych studentów i kadry dydaktycznej. Tego rodzaju stanowisko powstało w historii WFH UŁ po raz pierwszy. 

Wyznaczenie dr Ilony Florczak na stanowisko pełnomocniczki jest krokiem w kierunku zapewnienia lepszej obsługi studentów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na WFH UŁ. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy dr Florczak będzie w stanie skutecznie pomagać studentom i pracownikom, aby zapewnić im najlepsze warunki edukacyjne i naukowe. 

Gratulujemy powołania i życzymy powodzenia w pełnieniu jej nowych obowiązków.