Dostępna – TAK czy NIE? Spotkanie wokół wystawy „TAXO. Sztuka dotyku”

Miejsce wydarzenia: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź
Czas: 28 maja 2024 (wtorek) 19:00 - 21:00

Czy jako społeczeństwo jesteśmy mentalnie gotowi do praktykowania dostępności? Jak ten proces kształtuje się w sferze kultury i w działalności artystycznej? Na ile są na to otwarte instytucje – nie tylko organizacyjnie, prawnie czy finansowo, ale też świadomościowo? Kwestia dostępu do sztuki przez osoby z niepełnosprawnościami stawia wiele pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Przyjrzymy się tym zagadnieniom podczas spotkania wokół wystawy i projektu artystyczno-społecznego „Sztuka dotyku”, realizowanego przez Tamarę Sass i Joannę Apanowicz.

Co oznacza termin sztuka dostępna? Dla kogo tworzymy sztukę dostępną i komu tak naprawdę jest ona potrzebna? Audiodeskrypcja, tyflografika – wsparcie czy wyręczanie w odbiorze sztuki? Jak rozwijać i implementować dostępność dzieł sztuki w instytucjach kultury oraz uczelniach? Spróbujemy odpowiedzieć na pytania i sformułować rekomendacje dla różnych sposobów udostępniania dzieł sztuk wizualnych. 

W rozmowie wezmą udział autorki wystawy „TAXO. Sztuka dotyku":

  • dr Tamara Sass 
  • dr Joanna Apanowicz 

oraz 

Rozmowę będzie moderować Jolanta Sławińska-Ryszka z Centrum Komunikacji i PR UŁ, kulturoznawczyni, menadżerka i animatorka kultury.

Spotkanie wokół wystawy i projektu artystyczno-społecznego „Sztuka dotyku” będzie okazją do refleksji nad kwestiami inkluzywności, dyskusją artystek i badacza dotyczącą dostępności dzieł sztuki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie odbędzie w Uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (ul. Curie-Skłodowskiej 11) we wtorek 28 maja br. o godz. 19.00. 

Więcej o projekcie „Sztuka Dotyku”.
Fotorelacja z wernisażu wystawy „TAXO. Sztuka dotyku".

 

Paneliści

Dr Tamara Sass
Artystka specjalizująca się w malarstwie i grafice. Od 2010 roku wykłada na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim grafiką warsztatową i projektową, której dopełnieniem są rzeźby i animacje. Publikuje w zakresie edukacji artystycznej. Prowadzi autorską pracownię grafiki artystycznej i biżuterii w Łodzi. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz w konkursach graficznych min. Międzynarodowym Triennale Małych Form Grafiki w Łodzi, Eurografiku w Petersburgu czy Międzynarodowym Biennale Grafiki w Muzeum Saint–Maur we Francji.

Dr Joanna Apanowicz
Artystka specjalizująca się w grafice projektowej. Zainteresowania skupia także na pracy dydaktycznej i artystycznej. Współpracowała z Wydziałem Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Warszawską Szkołą Fotografii. Prezentowała swoje prace na kilkudziesięciu wystawach i konkursach, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Książki w Płocku, Project Mail Art Books w Holandii, Sheffield International Artist’s Book Prize w Wielkiej Brytanii, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Design a Sztuka w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Znaki, Kody, Komunikaty w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi czy Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej w Legnicy.

Dr Adam Drozdowski
Historyk sztuki, laureat nagrody za najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Łódzkim w 2016 r. Jego doktorat dotyczył zagadnień wzornictwa łódzkich tkanin przemysłowych, ujętych w rozprawie „Współpraca między łódzkimi zakładami włókienniczymi a Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w latach 1945-1989”, pisanej pod kierunkiem dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ. Jest pracownikiem międzynarodowego grantu INNOVACONCRETE, poświęconego powojennemu dziedzictwu betonowemu. Dr Drozdowski zaangażowany w nauczanie metod udostępniania sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu, organizator prac studenckich zespołów audiodeskrypcyjnych, współpracownik w grancie „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”. Członek rady programowej Fundacji ARTernatywa, zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem nieformalnych metod nauczania historii sztuki.

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ
Zdjęcie: Bartosz Kałużny, Centrum Komunikacji i PR UŁ

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 28 maja 2024 (wtorek) 19:00 - 21:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB