Doktoraty wdrożeniowe UŁ: rozpoczęcie VII edycji

Uniwersytet Łódzki otworzył nabór do VII edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego uczestnicy zrealizują badania naukowo-wdrożeniowe z wybranymi podmiotami społeczno-gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Do programu mogą zgłosić się wszyscy studenci, którzy obronili tytuł magistra i planują aplikację do szkół doktorskich na naszej uczelni. Nabór będzie trwał od 8 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez MEiN na platformie Webex w dniu 11.05.2023 r. w godz. 12.00-13.30. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu przesyłają zgłoszenia na adres konkurs.doktoraty@mein.gov.pl do 8 maja 2023 r. W związku z limitem ilości osób mogących uczestniczyć w spotkaniu na platformie Webex, liczba miejsc jest ograniczona, o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Głównym celem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która znajdzie zastosowanie w pracy i działaniu konkretnej firmy. Doktoranci, pod okiem dwóch opiekunów - naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy, będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca do programu.

Warunki przystąpienia do programu:

  • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez wybrany podmiot; wspomniany podmiot musi wyrazić zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
  • wyznaczenie przez uczelnię opiekuna pomocniczego, wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Finansowanie

Doktoranci, korzystający z programu, otrzymają stypendia w następującej wysokości:

  • 3 450 zł miesięcznie - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 4 450 zł miesięcznie - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Aplikacja

Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:

mgr Agnieszka Wojnarowska 

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-43-85; 889-052-646

Wypełniony wniosek aplikacyjny prosimy przesłać do 24.05.2023 r. na adres mailowy: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl 

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Doktorat wdrożeniowy.