Doktorat honoris causa dla prof. Macieja Henneberga i Dzień Edukacji Narodowej na UŁ

Prof. Maciej Henneberg, jeden z najwybitniejszych na świecie antropologów biologicznych, profesor Uniwersytetu w Adelajdzie, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Ceremonia wręczenia odbyła się podczas posiedzenia Senatu UŁ z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli im. Wacława Szuberta. Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom UŁ wręczono też odznaczenia państwowe oraz uniwersyteckie.

Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ rozpoczęło wykonanie hymnu państwowego przez chór uniwersytecki. Następnie rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska powitała zebranych. Swe wystąpienie poświęciła tradycji Dnia Edukacji Narodowej i istocie tego święta. Mówiła o misji kształcenia i inspiracji, jaka towarzyszy pracownikom dydaktycznym i naukowym UŁ – pasjonatom edukacji. 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby podziękować sobie za trud wkładany w kształcenie i rozwój, zarówno naszych podopiecznych: studentów, doktorantów i młodych badaczy, jak i nas samych. Kształcenie mądrych i odpowiedzialnych obywateli to misja okupiona trudem i wysiłkiem. Wymaga ciągłego dążenia do doskonałości, rozwoju merytorycznego i osobistego oraz niesłabnącej pasji. Jednocześnie droga, którą wybraliśmy jako nauczyciele, dostarcza pięknych emocji i daje nam wiele okazji do dumy. Nasza praca wzbogaca życie naszych uczniów. Przekłada się także na społeczeństwo i może zmieniać świat. Obserwując rozwój i osiągnięcia podopiecznych widzimy swój własny udział w tworzeniu świata bardziej gotowego na wyzwania współczesności i przyszłości. Mamy okazję być na froncie tych zmian i wpływać na ich kształt. To wielka szansa, wielki dar i wielka odpowiedzialność 

–  mówiła rektor UŁ. 

Prof. Elżbieta Żądzińska podkreśliła, że Uniwersytet Łódzki powstał, aby w imię motta Prawda i Wolność zawsze szukać prawdy o ludziach i świecie, i kształcąc, uwalniać potencjał kolejnych pokoleń. W strategii na lata 2021-2030 uczelnia postawiła sobie ambitne cele, które zobowiązują jej pracowników do dążenia do doskonałości badawczej i mądrego kształcenia.  

Rektor UŁ w swym wystąpieniu zachęcała, by myśląc o własnym rozwoju naukowym kierować się zawsze doskonałością badawczą i skupiać się na jakości swojej pracy. Takie działanie pozwoli podejmować znaczące dla swojej dyscypliny tematy, a w rezultacie sprawi, że zarówno pozyskanie finansowania, jak i publikacje w uznanych czasopismach indeksowanych w najważniejszych bazach naukowych przyjdą łatwiej.  

Postawienie doskonałości badawczej na pierwszym miejscu jest – zdaniem prof. Żądzińskiej – kluczem nie tylko do prowadzenia badań mających istotne znaczenie dla danej dyscypliny. Ma ono niebagatelne znaczenie także dla satysfakcji badacza i harmonijnego rozwoju jego kariery naukowej, gdyż tylko spełniony i ceniący swoją pracę naukowiec może być inspiracją i autorytetem dla następnych pokoleń. 

Drodzy pracownicy uniwersytetu Łódzkiego, dziękuję za wasz codzienny wysiłek wkładany w kształcenie ciekawych świata, odpowiedzialnych obywateli. Serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom naszej uczelni, którzy otrzymają w tym roku nagrody za swoją postawę, zaangażowanie i osiągnięcia zawodowe. Jesteście filarami naszej uczelni. Wszystkim państwu życzę, aby odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek do innych nigdy nie opuszczały państwa w drodze do Prawdy i Wolności 

–  zakończyła rektor UŁ. 

Doktorat honoris causa UŁ dla prof. Macieja Henneberga 

Sylwetkę laureata jako badacza przedstawiła rektor UŁ, a laudację na jego cześć wygłosił prof. Wiesław Lorkiewicz, promotor w przewodzie o nadanie doktoratu honoris causa. Przypomniał m.in. patriotyczne tradycje jego rodziny, opozycyjną kartę jaką prof. Maciej Henneberg zapisał w czasach „Solidarności” oraz konieczność jego emigracji z Polski w 1984 roku. Podkreślił ogromny dorobek badawczy laureata, w tym setki publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie, będące efektem jego aktywności naukowej na uczelniach w Stanach Zjedoczonych, Republice Południowej Afryki i w Australii. 

Fotorelacja z uroczystego posiedzenia Senatu UŁ

Następnie prof. Lorkiewicz odczytał treść dyplomu doktoratu, a sam dokument wręczyła prof. Hennebergowi rektor UŁ w towarzystwie promotora oraz dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prof. Andrzeja Kruka. 

W imieniu Senatu i swoim własnym gratuluję i składam najserdeczniejsze życzenia dalszych osiągnięć, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  

– zwróciła się rektor UŁ do laureata. 

Zaproszony do wystąpienia prof. Maciej Henneberg wygłosił ilustrowany prezentacją wykład pt. „Ongoing biological evolution of humans in a dynamic system”. 

W obszarze zainteresowań naukowych prof. Macieja Henneberga mieszczą się zagadnienia dotyczące: ewolucji i mikroewolucji człowieka, ewolucji ludzkiego mózgu, ewolucji biokulturowej, ekologii człowieka, genetyki populacyjnej, paleodemografii, demografii historycznej, paleopatologii, auksologii, anatomii, anatomii porównawczej, ergonomii, archeologii i zagadnień medyczno-sądowych.  

Prof. Henneberg przyczynił się do rozwoju nowej dyscypliny – medycyny ewolucyjnej, inicjując i wspierając zorganizowanie jedynego w Europie Instytutu Medycyny Ewolucyjnej w Zurychu. Przez wiele lat służył swoją wiedzą ekspercką z zakresu antropologii sądowej, wydając opinie w postępowaniach karnych i cywilnych prowadzonych przez sądy w Polsce, USA, RPA i Australii. 

Od wielu lat prof. Henneberg rozwija szeroko zakrojoną współpracę z zespołem naukowym Katedry Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach tej współpracy realizowane są staże pracowników naukowych UŁ w Uniwersytecie w Adelajdzie oraz staże doktorantów tejże uczelni w Uniwersytecie Łódzkim. Rezultatem akademickiej wymiany są wspólne badania i publikacje zamieszczane w prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu biologii i medycyny. 

Wykład prof. Macieja Henneberga na WBiOŚ UŁ - fotorelacja

Odznaczenia dla pracowników UŁ 

W kolejnej części posiedzenia rektor UŁ Elżbieta Żądzińska w towarzystwie wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka wręczyła pracownikom UŁ odznaczenia państwowe - złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę - przyznane postanowieniem Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. - 

Następnie wręczono Medale Edukacji Narodowej, medale UŁ W Służbie Społeczeństwu i Nauce oraz złote odznaki UŁ. 

Listy osób uhonorowanych poszczególnymi odznaczeniami:

Po ceremonii odznaczeń Chór Akademicki UŁ wykonał Gaude Mater Polonia, a uroczystość zakończyło opuszczenie auli przez poczet sztandarowy i członków Senatu UŁ. 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski (CKiPR UŁ)