„Dlaczego z amerykańskich muzeów znikają indiańskie kolekcje?

Zachęcamy do lektury artykułu poświęconego nowym regulacjom nałożonym na muzea etnograficzne w Stanach Zjednoczonych.

W artykule, który ukazał się w „Gazecie Wyborczej”, przeczytamy komentarz dra Michała Żerkowskiego z naszego Instytutu.

Dr Żerkowski podkreśla złożoność problemu, który – zacytujmy – „dotyczy tak różnych kwestii jak status szczątków ludzkich, obiektów o znaczeniu rytualnym, obiektów pozbawionych takiego znaczenia, ale pozyskanych nielegalnie, obiektów niesakralnych zdobytych w pełni legalnie i [który] wreszcie dotyczy sprawy samego sposobu budowania muzealnych przestrzeni”. „Działania instytucjonalne – komentuje dr Żerkowski – które mają więcej wspólnego z «kolektywnym wrzeniem» niż z przejrzystymi dla opinii publicznej i metodycznymi konsultacjami z przedstawicielami tubylczoamerykańskich społeczności oraz z ewentualną planową restytucją – muszą budzić wątpliwości. […] W tej sytuacji bardzo liczę na rozsądne decyzje przedstawicieli samych tubylczych społeczności, ponieważ ideą etnograficznego muzealnictwa jest edukacja i umożliwienie międzykulturowego dialogu”.

Link do artykułu >>>