„Łódź poprzez wieki. Historia miasta" – premiera II tomu monografii

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
Czas: 21 listopada 2023 (wtorek) 17:00 - 20:00

Drugi tom publikacji poświęcony jest dziejom Łodzi w latach 1820–1914, a więc czasom, kiedy niewielkie rolnicze miasteczko przekształciło się w wielki przemysłowy ośrodek miejski. Można w nim odnaleźć także informacje o przeszłości podłódzkich wsi, obecnie dzielnic miasta, w których wówczas zamieszkiwały dziesiątki tysięcy ludzi. Uroczysta premiera monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta, t. 2 (1820-1914)” odbędzie się we wtorek 21 listopada w holu starego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (dawne frontowe wejście do budynku), przy ul. Jana Matejki 32 w Łodzi. Zapraszamy!

Historia Łodzi przemysłowej cieszyła się od lat największym zainteresowaniem badaczy, dlatego autorzy stanęli przed trudnym zadaniem innego, nowatorskiego jej ujęcia. Porządkują zatem dotychczasowe ustalenia, ale również odkrywają przed czytelnikiem nowe fakty. To książka o Łodzi, która stała się „ziemią obiecaną”.

Wystawa towarzysząca – „Łódź zajmuje mnie i porywa...” i spotkanie z autorami

Premierze publikacji towarzyszyć będzie wystawa „Łódź zajmuje mnie i porywa…”. Obraz miasta na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Biblioteki UŁ. Po wernisażu wystawy zapraszamy na konferencję i spotkanie z autorami pod wspólnym hasłem: „Kariera miasta Łodzi. Od rolniczego miasteczka do wielkoprzemysłowej metropolii (1820-1914)”.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada br. o godz. 17.00 w holu starego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (dawne frontowe wejście do budynku), przy ul. Jana Matejki 32 w Łodzi.

Program:

17.00-17.30 | Wernisaż wystawy „Łódź zajmuje mnie i porywa…”. Obraz miasta na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Biblioteki UŁ

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt najstarszych, najcenniejszych i nieznanych dokumentów ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczących historii i zmian w szeroko rozumianym krajobrazie Łodzi w latach 1820-1914. Fotografie, plany, unikatowe dokumenty rękopiśmienne urzędowe i prywatne oraz druki ulotne przybliżają czasy rozkwitu miasta, którego życie – zgodnie z myślą przewodnią ekspozycji – „zajmuje i porywa” [Wł. Reymont] swoją różnorodnością i wielowątkowością.

17.30-20.00 | Spotkanie z autorami

„Łódź poprzez wieki”. Historycy w hołdzie miastu i dla łodzian – premiera I tomu

Materiał: Wydawnictwo Uniwersyetu Łódzkiego

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 21 listopada 2023 (wtorek) 17:00 - 20:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB