Czasopisma TOP 10

Dostępna jest nowa lista tytułów czasopism z wykazu MEiN, które znalazły się w 2022 roku w górnym decylu wskaźnika cytowalności CiteScore (Top 10% - CiteScore Percentile).

Lista zawiera zestawienie danych z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, który został opublikowany przez MEiN 18 lipca 2023 r. (ostatatni opublikowany przez MEiN wykaz), oraz z informacji o wskaźniku bibliometrycznym CiteScore za rok 2022, które zostały pobrane z bazy Scopus.

CiteScore za dany rok określany jest poprzez podzielenie liczby cytowań z ostatnich czterech lat (w tym także roku, dla którego jest obliczany) za publikacje recenzowane opublikowane w tym czasie przez liczbę tych publikacji. Cytowania są powszechnie wykorzystywane we wskaźnikach liczących się międzynarodowych rankingów uczelni wyższych.

Zestawienie oraz szczegółowe informacje dostępne są w Bazie wiedzy pracownika.