„Chłopstwo. Historia bez krawata” – V nominacja do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

„Chłopstwo. Historia bez krawata” jest piątą pracą, w kolejności alfabetycznej, nominowaną w IX edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Już 26 listopada 2023 roku o 18:00 odbędzie się gala wręczenia nagrody. Laureat – autor najlepszej książki humanistycznej w Polsce wydanej w 2022 roku otrzyma wówczas z rąk Rektora UŁ 70 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. Problematykę dzieła przybliża jego autor, którym jest dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN w Krakowie.

Książka „Chłopstwo. Historia bez krawata” została ujęta, podobnie jak w przypadku „Chłopów” Reymonta, w pewien cykl. Skraca oto tysiąc lat historii Polski w jeden dzień, a w zasadzie w 385 tysięcy dni podobnych do siebie, ciągnących się od piania koguta po wieczorny udój. Stąd nadałem książce układ rzeczowy, praktyczny. Od geografii wsi, przez rytmy pracy, wymianę energii między człowiekiem a przyrodą, życie rodzinne i cielesność, gorąco dyskutowaną kwestię poddaństwa i pańszczyzny, dalej mobilność, duchowość i samoobronę. Kończy się na sprawach wynikających z historii, a dziś użytkowych jak agroturystyka, samorząd i lokalizm, tworzenie drzewa genealogicznego czy monografii wsi. 

Nieco metafizyczne podejście, które nazwałem „bez krawata” to jakby pomost wskroś czasu i dyscyplin badawczych. Chciałem za wszelką cenę na powrót dać głos kościom z zapomnianych cmentarzyków przykościelnych, oddać głębię relacji społecznych, szacunek, honor, pracowitość i sprawczość prostych przechodniów historii, przywrócić zapachy i dźwięki. Tu, gdzie najbardziej zdało by się błahy i drobny przypadek ma swoją wartość.   

Dr hab. Mateusz Wyżga, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się demografią historyczną, historią migracji, archiwistyką, regionalizmem, genealogią oraz mikrohistorią. Członek grupy badawczej COST "Women on the Move" i popularyzator historii.

grafika gali

Po więcej informacji o konkursie zapraszamy na stronę nagrody oraz facebook konkursu.

Partnerem Strategicznym IX edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest ABB. Partnerami Wspierającymi są Pelion i Veolia.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ