Centrum Szkół Doktorskich UŁ otwarte! – siedziba w „Wieży Babel”

Pierwsze piętro słynnej Wieży Babel, czyli XIV Domu Studenckiego UŁ, to nowa siedziba Centrum Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego. Do tej pory każda ze Szkół Doktorskich funkcjonowała osobno. Teraz wszystkie sprawy będzie można załatwić w jednym miejscu. Centrum zostało dodatkowo wyposażone w wiele udogodnień, w tym strefę relaksu dla doktorantów oraz pomieszczenie dla karmiących matek.

Pani Rektor UŁ podczas briefingu z dziennikarzami

Bardzo się cieszę, że udało się tę inwestycję sfinalizować w tak krótkim czasie. Bardzo dziękuje Panu Kanclerzowi Janowi Rydzowi za dopilnowanie całości. Mam nadzieję, że Centrum Szkół Doktorskich UŁ będzie miejscem, w którym nie tylko będzie można sprawnie załatwić sprawy organizacyjne, ale że będzie to przede wszystkim centrum spotkań różnych pomysłów badawczych, powstawania zespołów, przyjaźni na lata, owocujących rozwojem naukowym uczelni.

– mówi Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska

Dzięki powstaniu CSD szkoły doktorskie zyskają własną, wyraźnie wyodrębnioną tożsamość, staną się bardziej rozpoznawalne dla całej społeczności UŁ. Wszystkie osoby, których zadaniem jest wspieranie kształcenia i rozwoju naukowego doktorantów - dyrektorzy, sekretarze, administracja - znajdą się blisko siebie, co ułatwi komunikację i przyspieszy rozwiązywanie wszelkich problemów. Doktorantom z kolei CSD umożliwi nie tylko załatwienie spraw administracyjnych w jednym miejscu, ale da im własną, specjalnie dla nich przeznaczoną przestrzeń, miejsce do pracy, odpoczynku, spotkań, wymiany doświadczeń.

– mówi prof. Joanna Sowa, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Dodaje prof. Katarzyna Dzitko, dyrektor Szkoły Doktorskiej BioMedChem:

Nowa siedziba szkół doktorskich to także wspólne miejsce spotkań partnerów współtworzących SD BioMedChem, a mianowicie pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz nowego partnera Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi pod auspicjami UNESCO.

uroczyste przecięcie wstęgi przez Rektor UŁ, Kanclerza i Panie Dyrektor Szkół Doktorskich UŁprof. Ilona Świątek Barylska, prof. Katarzyna Dzitko, Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska, Kanclerz Jan Rydz, prof. Joanna Sowa, prof. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

Dwie strefy i szereg udogodnień 

Centrum Szkół Doktorskich zostało podzielone na 2 strefy. W strefie dydaktycznej znajdują się 4 małe sale na ok. 15-20 osób oraz jedna duża sala (na ok. 25-30 osób) dla zajęć warsztatowych, szkoleń, treningów i innych spotkań grupowych. W tej strefie jest też pokój do pracy tymczasowej dla doktoranta (wyposażony w komputery), pokój relaksu wyposażony w fotele, pufy, sofy i podnóżki, służące wyciszeniu, relaksacji, przeznaczony dla doktorantów do odpoczynku w przerwie między zajęciami. Jest tam też pomieszczenie dla matek karmiących z miejscem do przewijania niemowląt. 

pokój relaksu wyposażony w fotele, pufy, sofy i podnóżki

W strefie administracyjnej znajdują się pomieszczenia biurowe do pracy administracyjnej dla 11 osób. Tam urzędują sekretarze poszczególnych szkół, którzy obsługują administracyjnie sprawy doktorantów.  W tej strefie są też pokoje dyrektorów szkół doktorskich i 2 sale konferencyjne: mała (na 15 osób) i duża (na 30-40 osób) służące do organizacji szkoleń, prezentacji i spotkań biznesowych.  

sala dydaktyczna

Tym samym 300 doktorantów UŁ na przestrzeni 1175 m2 zyskało miejsce, w którym mogą się kształcić, organizować wspólne projekty i różne przedsięwzięcia oraz spędzać wolny czas. Szkoły zyskały miejsce do organizowania posiedzeń Rad Szkół Doktorskich, zebrań i rekrutacji kandydatów oraz kształcenia doktorantów w przyjaznych pomieszczeniach wyposażonych w zestawy multimedialne i tablice dotykowe.  

Przedmiotem inwestycji była adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku XIV Domu Studenta UŁ (Wieża Babel) do potrzeb Szkół Doktorskich wraz z instalacją wewnętrzną i wodnokanalizacyjną. Łączny koszt inwestycji to 1,8 mln zł. Są to środki przeznaczone z subwencji uczelni z części przeznaczonej na inwestycje budowlane i remonty.  

Szkoły Doktorskie UŁ teraz, nowy partner niebawem 

W skład Centrum Szkół Doktorskich UŁ wchodzą 4 szkoły doktorskie UŁ: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi. Kształcenie w Szkołach Doktorskich odbywa się w trybie stacjonarnym.  

Centrum Szkół Doktorskich powstało z podziału Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów w celu obsługi administracyjnej szkół doktorskich i doktorantów co umożliwiło załatwienie wszelkich spraw dotyczących kształcenia doktorantów w jednym miejscu. Centrum zajmuje się obsługą administracyjną szkół doktorskich UŁ, obsługą procesu kształcenia doktorantów, rekrutacją kandydatów do szkół doktorskich, przygotowywaniem ram proceduralnych i regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich, a także procedowaniem wydatkowania środków finansowych w szkołach doktorskich.

widok na nowe wnętrza Centrum Szkół Doktorskich (hall)

W najbliższym czasie (koniec marca 2023) zostanie dołączony kolejny partner do Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uł i Instytutów Pan w Łodzi – „Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk". 

Fotorelacja
 
Tekst źródłowy: Agnieszka Wojnarowska, Centrum Szkół Doktorskich UŁ  
Redakcja: Paweł Śpiechowicz, fot. Bartosz KałużnyCentrum Komunikacji i PR UŁ

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.