Call for Papers

Redakcja czasopisma „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” zaprasza do przesyłania tekstów do kolejnego tomu (2024).

Tematyka:

  • Historia społeczna i historia gospodarcza
  • Chronologia: schyłek XVIII w. - czasy współczesne

 *Dotyczy zarówno dziejów powszechnych, jak i historii Polski


Termin nadsyłania: 31 sierpnia 2024 r.


Formularz zgłoszeniowy [link]

­Języki: polski, angielski


Wymagania:

  • Artykuły monograficzne i drobne prace, wydawnictwa źródłowe, artykuły recenzyjne i recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym
  • Opracowanie zgodnie z instrukcją redakcyjną

 

Rocznik ukazujący się od 2003 r. przyjmuje artykuły monograficzne i drobne prace, wydawnictwa źródłowe, artykuły recenzyjne i recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii społecznej i historii gospodarczej. Tematyka tekstów powinna zamykać się chronologicznie od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych i może dotyczyć zarówno dziejów powszechnych jak i historii Polski. Artykuły powinny być napisane w języku polskim bądź angielskim i opracowane zgodnie z instrukcją redakcyjną. Periodyk indeksowany jest w kilku bazach referencyjnych o zasięgu międzynarodowym, w tym ERIH Plus, CEJSH.
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0.