Budżet Obywatelski „wspUŁrządzimy” – zagłosuj na wybrane projekty!

Oto one – projekty integracyjne, ekologiczne, kulturalne i infrastrukturalne. Prezentujemy listę inicjatyw, które uzyskały rekomendację komisji budżetu obywatelskiego UŁ. Głosowanie już się zaczęło i trwa do 14 maja br.

Inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach „wspUŁrządzimy” mogły zgłaszać wszystkie osoby posiadające status studenta lub doktoranta UŁ. Kluczową kwestią jest charakter uniwersalny proponowanych projektów, by mogły służyć całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego UŁ, Komisja przedstawia listę rekomendowanych projektów. Wybrano osiem projektów – dwa z nich po konsultacjach w wnioskodawcami zostały połączone w jeden wspólny projekt:

 1. „Montaż siatki przeciw gołębiom w X DS” ,
 2. „Woda dla myśli i środowiska – dystrybutory wody na Kampusie UŁ,
 3. „BUŁ integruje”
 4. „Film i prawa zwierząt – cykl spotkań filmowych na Wydziale Filologicznym” , 
 5. „WspUŁpraca na kółkach” , 
 6. „Integracyjna przestrzeń studencko-doktorancka”
 7. „Wodny Zakątek – ogród deszczowy dla studenta i przyrody”.
   

Szczegółowy opis wszystkich projektów dostępny jest pod linkiem.

Zagłosuj!

... i poczuj satysfakcję z tego, że zmieniasz z nami UŁ!
Głosowanie jest prowadzone w dniach 6-14 maja br. poprzez USOSweb.

Dr hab. Robert Zakrzewski – Prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia wyjaśnia kwestię związaną z formularzem do głosowania:

Drodzy Studenci, Doktoranci

Bardzo się ciszę, że tak licznie bierzecie udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego WspUŁrządzimy. Razem możemy współtworzyć naszą przestrzeń i zmieniać Uczelnię.

Przedstawiam krótkie wyjaśnienie dotyczące głosowania.

Zgłoszone zostały między innymi dwa tożsame projekty instalacji dystrybutorów wody na Wydziałach UŁ. Za zgodą wnioskodawców zostały one połączone w jeden wspólny projekt, aby objąć nim wszystkie jednostki, które wyrażą na to gotowość. W formularzu do głosowania występują jednak jako dwa niezależne projekty, ale nie są konkurencyjne w stosunku do siebie (ich głosy się sumują). 

Głosy zostaną zliczone i przedstawione do Państwa wiadomości.

Jeszcze raz zachęcam Wszystkich do głosowania.

 

Harmonogram 

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram realizacji działań w roku 2024:

 • 26.02-26.03 – zgłaszanie projektów przez wnioskodawców,
 • 4.04-15.04 – Komisja dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej, czas na uzupełnienie wniosków,
 • 29.04 – ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane głosowaniu,
 • 6.05-14.05 – głosowanie i prowadzenie akcji promocyjnej przez wnioskodawców,
 • 29.05 – ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.

 
Harmonogram realizacji projektów w okresie 2024/2025:

 • 16.05.2024-16.05.2025 – realizacja projektów,
 • 21.05.2025 – podsumowanie realizacji I edycji.

 

Budżet Obywatelski „wspUŁrządzimy”

Budżet obywatelski ze względu na swój partycypacyjny charakter jest jednym z narzędzi wzmacniania zaangażowania, poczucia sprawności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki niemu nasza społeczność studencka i doktorancka ma realny wpływ na rozwój uczelni i jej działalność. Jest częścią Funduszu Prorektora właściwego ds. studentów i jakości kształcenia UŁ na działalność samorządową, naukową i organizacyjną studentów i doktorantów.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnościach UniLodz.

 

Materiał: Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ
Zdjęcie: Bartosz Kałużny, Centrum Komunikacji i PR UŁ